• Assessing Responsive Building Envelope Designs Through Robustness-Based Multi-Criteria Decision Making in Zero-Emission Buildings 

   Moschetti, Roberta; Homaei, Shabnam; Taveres-Cachat, Ellika Rose Renee; Grynning, Steinar (Journal article, 2022)
   Responsive building envelopes (RBEs) are central to developing sustainability strategies for zero emission/energy buildings (ZEBs). RBEs are a large group of complex technologies and systems, which is why multi-criteria ...
  • A chronological development of a framework for emission free construction sites in Norway 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fufa, Selamawit Mamo; Homaei, Shabnam; Fjellheim, Kristin (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The building and construction sector is responsible for 3.4% of total GHG emissions in Norway. Around 95% of these emissions arise from the combustion of fossil fuels for the operation of construction machinery and transport. ...
  • A comparative assessment of building sustainability schemes in Norway 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Homaei, Shabnam; Henke, Lilo Maria Keti; Fufa, Selamawit Mamo; Knoth, Katrin (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Various schemes are established to evaluate the sustainability of buildings during their life cycle. These schemes introduce a range of evaluation criteria and indicators and are periodically revised to align with current ...
  • En utslippsfri anleggsprosess i Rogaland 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Vandervaeren, Camille; Homaei, Shabnam; Henke, Lilo Maria Keti (SINTEF Notat;48, Research report, 2023)
   Forord Denne rapporten gir et kunnskapsgrunnlag for å stille krav til entreprenører og leverandører for utslippsfrie anleggsplasser i Rogaland og simulere energi- og effektbehov for en planlagt helelektrisk anleggsplass ...
  • Kartlegging av sirkularitett i bygg. Bransjestandard og fremskriving mot 2050 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Rasmussen, Freja Nygaard; Homaei, Shabnam; Fjellheim, Kristin (ZEN Report;53, Research report, 2023)
   Kriterier for sirkulære bygg - Kartlegging av bransjestandard Det er behov for videre metodeutvikling av sirkularitet i norske bygninger, inkludert målenheter, definisjoner, systemgrenser og kartlegging av bransjestandard. ...
  • A mapping of electric construction machinery and electric construction sites in Norway 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Homaei, Shabnam; Høyli, Randulf (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The Norwegian construction industry is responsible for ca. 2.2 million tonnes CO2eq in 2021. The rise in GHG emissions, noise and air pollution in the built environment is becoming a potential hazard due to the large growth ...
  • Slik finner man det beste designalternativet for bygg og områder 

   Moschetti, Roberta; Homaei, Shabnam (Journal article, 2023)
  • Towards emission free construction sites in Northern Norway: Results from a regional survey 

   Høyli, Randulf; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Homaei, Shabnam; Fufa, Selamawit Mamo (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The concept of emission free construction sites (EFCS) has emerged as a prioritised measure to reduce greenhouse gas emissions from Norwegian construction activities. EFCS have been evaluated through several pilot projects ...
  • Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i Nord-Norge. Kartlegging av barrierer og suksesskriterier 

   Høyli, Randulf; Homaei, Shabnam; Wiik, Marianne Rose Kjendseth (SINTEF Notat;49, Research report, 2023)
  • YDALIR. Testing av alle ZEN nøkkelindikatorer i en ZEN-pilot 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Manrique Delgado, Benjamin; Meland, Solveig; Karlsson, Hampus; Rokseth, Lillian Sve; Homaei, Shabnam (ZEN Report;51, Research report, 2023)
   Testing av alle ZEN nøkkelindikatorer på Ydalir. Denne rapporten tester ut alle ZEN nøkkelindikatorene i ZEN-pilotområdet Ydalir. Resultatene skal brukes i videreutvikling og verifisering av ZEN-definisjonen og vil gi ...
  • The ZEN Definition – A Guideline for the ZEN Pilot Aareas. Version 3.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Homaei, Shabnam; Lien, Synne Krekling; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Fufa, Selamawit Mamo; Baer, Daniela; Sartori, Igor; Nordström, Tobias; Meland, Solveig; Cheng, Caroline Y; Thomsen, Judith (ZEN Report;44, Research report, 2022)
   This third version of the ZEN definition guideline report builds upon version 1.0 and 2.0 of the ZEN definition guideline reports and series of ZEN definition reports. This report gives further details on the ZEN KPI tool ...
  • ZEN-definisjonen – En veileder for ZEN-pilotområder. Versjon 3.0. norsk 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Homaei, Shabnam; Lien, Synne Krekling; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Fufa, Selamawit Mamo; Baer, Daniela; Sartori, Igor; Nordström, Tobias; Meland, Solveig; Cheng, Caroline Y; Thomsen, Judith (ZEN Report;44N, Research report, 2022)
   Denne tredje utgaven av ZEN-definisjonsveilederen bygger på versjon 1.0 og 2.0 av ZEN-definisjonsveilederne og ZEN-definisjonsrapporter. Denne rapporten presenterer ZEN KPI-verktøyet i mer detalj og gir mer informasjon om ...