• Forslag til Byggenæringens Miljøfond og Tiltaksmodellen 

   Mysen, Mads; Holthe, Kristin; Lundevall, Tarald; Holst, Anne Marie Landsverk (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);54, Research report, 2010)
   Det primære formålet med en modell for utvidet produsentansvar er å bidra til mer miljøvennlig byggevirksomhet. En ønsker å stimulere til mer miljøvennlige beslutninger og handlinger knyttet til planlegging, bygging, drift ...
  • Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet : fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse 

   Holthe, Kristin; Gjertsen, Tom; Fiskum, Lars-Erik; Hellstrand, Vidar (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);15, Research report, 2008)
  • Status for livssykluskostnader i tilknytning til boliger 

   Holthe, Kristin; Barlindhaug, Rolf (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);374, Research report, 2004)
   Livssykluskostnader (LCC) er et samlebegrep på alle bygningsrelaterte kostnader som forekommer i en bygnings livsløp. Det er utviklet flere verktøy som ivaretar LCC, der hensikten er å vurdere investeringskostnader opp mot ...