• Addressing the Accidental Risks of Maritime Transportation: Could Autonomous Shipping Technology Improve the Statistics? 

   Hoem, Åsa Snilstveit; Fjørtoft, Kay Endre; Rødseth, Ørnulf Jan (Journal article; Peer reviewed, 2019-09)
   A paradigm shift is presently underway in the shipping industry promising safer, greener and more efficient ship traffic. In this article, we will look at some of the accidents from conventional shipping and see if they ...
  • At least as safe as manned shipping? Autonomous shipping, safety and “human error” 

   Porathe, Thomas; Hoem, Åsa Snilstveit; Rødseth, Ørnulf Jan; Fjørtoft, Kay Endre; Johnsen, Stig Ole (Chapter, 2018-06-15)
   A paradigm shift is presently underway in the shipping industry promising safer, greener and more efficient ship traffic with unmanned, autonomous vessels. In this article, we will look at some of these promises. The ...
  • At least as safe as manned shipping? Autonomous shipping, safety and “human error” 

   Porathe, Thomas; Hoem, Åsa Snilstveit; Rødseth, Ørnulf Jan; Fjørtoft, Kay Endre; Johnsen, Stig Ole (Chapter, 2018)
   A paradigm shift is presently underway in the shipping industry promising safer, greener and more efficient ship traffic with unmanned, autonomous vessels. In this article, we will look at some of these promises. The ...
  • Characterization of Autonomy in Merchant Ships 

   Rødseth, Ørnulf Jan; Nordahl, Håvard; Hoem, Åsa Snilstveit (Chapter, 2018-06)
   Autonomous ships are creating significant interest in the maritime world and the need for a more consistent definition framework is very apparent. This paper suggests building a framework based on the SAE J3016 standard ...
  • Common Cause Failures in Safety Instrumented Systems: beta factors and equipment specific checklists based on operational experience 

   Hauge, Stein; Hoem, Åsa Snilstveit; Hokstad, Per Richard; Solfrid, Håbrekke; Lundteigen, Mary Ann (SINTEF Rapport;A26922, Research report, 2015)
  • Experiences of main risks and mitigation in autonomous transport systems 

   Johnsen, Stig Ole; Hoem, Åsa Snilstveit; Jenssen, Gunnar; Moen, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This paper discusses experiences, risks and mitigation in autonomous transport systems, to improve learning and risk-based governance. This is based on literature reviews, experiences of autonomous transport systems and ...
  • Hvordan defineres "worst credible process fire"? 

   Hauge, Stein; Hoem, Åsa Snilstveit; Bodsberg, Lars; Wighus, Ragnar; Brandt, Are (SINTEF rapport;STF A27996, Research report, 2017)
   Det er i denne rapporten gjort en kartlegging og vurdering avhvordan petroleumsnæringen definerer og anvender begrepet "Worst Credible Process Fire" (WCPF). Begrepet brukes ved utforming av innretninger for å sikre at disse ...
  • Litteraturundersøkelse -Selvredning i vegtunneler. Erfaringer med bruk av redningsrom 

   Jenssen, Gunnar; Roche-Cerasi, Isabelle; Hoem, Åsa Snilstveit; Grøv, Eivind (SINTEF Rapport;2017:00523, Research report, 2017)
  • Risk based regulation and certification of autonomous transport systems 

   Johnsen, Stig Ole; Hoem, Åsa Snilstveit; Stålhane, Tor; Jenssen, Gunnar; Moen, Terje (Chapter; Conference object; Peer reviewed, 2018)
   Autonomous transport systems in all modes—road (i.e. autonomous cars), aviation (i.e. drones), shipping and rail are coming. Regulation and testing are on-going in Norway. Risks of autonomous systems are uncertain due to ...
  • Simulering av evakuering i tunnel 

   Jenssen, Gunnar; Skjermo, Jo; Hoem, Åsa Snilstveit; Arnesen, Petter; Frantzich, Håkan; Nilsson, Daniel (SINTEF;2018:01000, Research report, 2018)
  • Simulering av opphold i redningsrom 

   Jenssen, Gunnar; Moscoso, Claudia; Hoem, Åsa Snilstveit; Arnesen, Petter; Södersten, Carl; Skjermo, Jo; Karlsson, Hampus (SINTEF Rapport;2020:00013, Research report, 2020)
   Dokumentet rapporterer resultater fra en eksperimentell fullskala Virtual Reality (VR) studie med formål å simulere designkriterier for utforming og innredning av et redningsrom for å få en klarest mulig dokumentasjon av ...