• Kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av organisk materiale og næringssalter fra havbruk 

   Hilmarsen, Øyvind; Broch, Ole Jacob; Uglem, Ingebrigt; Chauton, Matilde Skogen; Järnegren, Johanna; Bloecher, Nina; Ellingsen, Ingrid H.; Evjemo, Jan Ove; Hovland, Jon; Goddek, Simon; Brendeløkken, Hanne; Høyli, Randulf; Lilleng, Grethe (SINTEF rapporter;2020:01383, Research report, 2020)
   Dette er hovedrapport for prosjektet "Kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av organiskmateriale og næringssalter fra havbruk" finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens ...
  • OC2018 A-033 - Konsekvensanalyse av landbasert oppdrett av laks – matfisk og post-smolt 

   Hilmarsen, Øyvind; Holte, Even Ambros; Brendeløkken, Hanne; Høyli, Randulf; Hognes, Erik Skontorp (SINTEF Ocean rapporter;OC2018 A-033, Research report, 2018-11-23)
   Rapporten er resultat av et forskningsprosjekt utført pä oppdrag for Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF). Hovedformålet har vært å analysere mulige konsekvenser ved ä flytte all eksisterende og fremtidig ...