• A comparative assessment of building sustainability schemes in Norway 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Homaei, Shabnam; Henke, Lilo Maria Keti; Fufa, Selamawit Mamo; Knoth, Katrin (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Various schemes are established to evaluate the sustainability of buildings during their life cycle. These schemes introduce a range of evaluation criteria and indicators and are periodically revised to align with current ...
  • En utslippsfri anleggsprosess i Rogaland 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Vandervaeren, Camille; Homaei, Shabnam; Henke, Lilo Maria Keti (SINTEF Notat;48, Research report, 2023)
   Forord Denne rapporten gir et kunnskapsgrunnlag for å stille krav til entreprenører og leverandører for utslippsfrie anleggsplasser i Rogaland og simulere energi- og effektbehov for en planlagt helelektrisk anleggsplass ...
  • Indikatorer for klimatilpasning av arealer, bygninger og infrastruktur i kommuner. Testing i Trondheim kommune 

   Sandberg, Eli; Henke, Lilo Maria Keti; Knoth, Katrin; Sivertsen, Edvard; Solli, Jøran; Sondell, Rebecka Karolin Snefuglli; Davøen, Ingjerd R. (Klima 2050 Report;45, Research report, 2023)
   Denne rapporten oppsummerer resultater i prosjektet Testing av indikatorer for klimatilpasning. Det er Trondheim kommune som har fått støtte fra Miljødirektoratet for å gjennomføre prosjektet. Prosjektet knyttet til seg ...
  • Waste free construction site - A buzzword, nice to have or more 

   Fufa, Selamawit Mamo; Fjellheim, Kristin; Venås, Christoffer; Vevatne, Jonas Tautra; Kummen, Thea Mork; Henke, Lilo Maria Keti (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The building and construction industry is responsible for up to 25% of the total waste generated globally. Most construction sites in Norway on average generate 40–60 kg waste per gross floor area built and the average ...