• lnnsiktsarbeid ung.no Delrapport 1 

      Lassemo, Eva; Haugstveit, Ida Marie; Boletsis, Costas; Sand, Kari (SINTEF Rapport;2018:01433, Report, 2018)
      Prosjektets mål har vært å generere kunnskap om hva ungdom er opptatt av, og hva de ønsker hjelp med når de skriver inn spørsmål til den digitale informasjons- og kommunikasjonstjenesten ung.no. Prosjektet har også hatt ...