• Sementbasert berginjeksjon. Sluttrapport fra prosjektet TIGHT 

      Grøv, Eivind; Strømsvik, Helene; Haugsand, Martin Hovda (SINTEF Viten;2, Research report, 2020)
      Fra forordet. Foreliggende rapport er utarbeidet av SINTEF Community på vegne av forskningsprosjektet TIGHT (True Improvement in Grouting High pressure Technology for tunneling). Den er basert på artikler, rapporter og ...