• Analyse av Sivas næringshager og inkubatorer i Innlandet 

   Sandberg, Eli; Bjelle, Eivind Lekve; Kvellheim, Ann Kristin; Ekambaram, Anandasivakumar; Vik, Lars Harald; Hatling, Morten Arnt (SINTEF rapport;2020:01069, Research report, 2020)
   Denne rapporten gir et teoretisk bakteppe for et innovasjonssystem, og trekker dette inn i Innland-kontekst ved å gjøre en grov kartlegging av Innlandets innovasjonsstruktur. Det er et stort mangfold i innovasjonsstrukturen, ...
  • Bioøkonomi i Innlandet - Tiltak og virkemidler 

   Sandberg, Eli; Hatling, Morten Arnt; Vik, Lars Harald (SINTEF rapport;2020:00943, Research report, 2020)
   Denne rapporten er en analyse som viser utfordringer med dagens virkemidler, og hvilke eksisterende og nye tiltak som kan utløse verdiskapingspotensialet i bioøkonomirelaterte næringer i Innlandet. Det er gjort en bred ...
  • Gull i grønne skoger? Analyse av muligheter innen bioøkonomi i Innlandet 2050 

   Hatling, Morten Arnt; Vik, Lars Harald; Sandberg, Eli (SINTEF Rapport;2018:01161, Research report, 2018)
   Innlandet har store landbaserte bioressurser og en klar ambisjon om å bli Norges bioøkonomiregion. Denne rapporten presenterer resultatene fra en scenarioprosess med deltakelse fra et knippe nøkkelaktører fra bioøkonomien ...
  • Invisible Data Curation Practices: A Case Study from Facility Management 

   Sporsem, Tor Thorsrud; Hatling, Morten Arnt; Mikalsen, Marius (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Facility management, which concerns the administration, operations, and maintenance of buildings, is a sector undergoing significant changes while becoming digitalized and data driven. In facility management sector, companies ...
  • Likestilt, normalisert og inkludert? Erfaringer med kjøp av egen bolig for utviklingshemmede 

   Høyland, Karin; Hatling, Morten Arnt; Halvorsen, Trond (SINTEF Fag;84, Research report, 2021)
   Det etterspørres nytenkning om hvordan man utvikler og tilbyr boliger til utviklingshemmede. Denne rapporten tar for seg seks kommuner som på ulike måter søker å legge til rette for at utviklingshemmede kan kjøpe/bygge og ...
  • Samlokaliseringseffekter - hva sier litteraturen? 

   Hatling, Morten Arnt; Damman, Sigrid; Halvorsen, Trond (SINTEF rapport;A27652, Research report, 2016)
   Rapporten presenterer funn fra en litteraturstudie rundt temaet: Hva sier litteraturen om faglige og kostnadsmessige effekter av fysisk samlokalisering på virksomhetsnivå? Studien omfatter både offentlig og privat sektor. ...
  • Sosial nettverksanalyse av større melkebruk i Nordland 

   Damman, Sigrid; Hatling, Morten Arnt (SINTEF Rapport;2018:00812, Research report, 2018)
   Rapporten presenterer funn fra en sosial nettverksanalyse rundt større melkebruk i Nordland. Den viser et nettverk med 50 respondenter og i alt 745 koblinger. Nettverket er jevnt, med relativt mye kontakt og god informasjonsflyt ...
  • Sosiale nettverk i skognæringa i nord. En studie med utgangspunkt i NORFOR prosjektet. 

   Damman, Sigrid; Hatling, Morten Arnt (SINTEF rapport;2017:00068, Research report, 2017)