• Gull i grønne skoger? Analyse av muligheter innen bioøkonomi i Innlandet 2050 

   Hatling, Morten Arnt; Vik, Lars Harald; Sandberg, Eli (SINTEF Rapport;2018:01161, Research report, 2018)
   Innlandet har store landbaserte bioressurser og en klar ambisjon om å bli Norges bioøkonomiregion. Denne rapporten presenterer resultatene fra en scenarioprosess med deltakelse fra et knippe nøkkelaktører fra bioøkonomien ...
  • Samlokaliseringseffekter - hva sier litteraturen? 

   Hatling, Morten Arnt; Damman, Sigrid; Halvorsen, Trond (SINTEF rapport;A27652, Research report, 2016)
   Rapporten presenterer funn fra en litteraturstudie rundt temaet: Hva sier litteraturen om faglige og kostnadsmessige effekter av fysisk samlokalisering på virksomhetsnivå? Studien omfatter både offentlig og privat sektor. ...
  • Sosiale nettverk i skognæringa i nord. En studie med utgangspunkt i NORFOR prosjektet. 

   Damman, Sigrid; Hatling, Morten Arnt (SINTEF rapport;2017:00068, Research report, 2017)
  • Sosial nettverksanalyse av større melkebruk i Nordland 

   Damman, Sigrid; Hatling, Morten Arnt (SINTEF Rapport;2018:00812, Research report, 2018)
   Rapporten presenterer funn fra en sosial nettverksanalyse rundt større melkebruk i Nordland. Den viser et nettverk med 50 respondenter og i alt 745 koblinger. Nettverket er jevnt, med relativt mye kontakt og god informasjonsflyt ...