• Anbefalinger ved ombruk av byggematerialer 

      Sørnes, Kari; Nordby, Anne Sigrid; Fjeldheim, Henning; Hashem, Said Moqim Bani; Mysen, Mads; Schlanbusch, Reidun Dahl (SINTEF Fag;18, Research report, 2014)
      Hvordan kan ombruk bli et kostnadseffektivt og praktisk alternativ til nye materialer i markedet? Hvordan kan ombruk bli et kostnadseffektivt og praktisk alternativ til nye materialer i markedet, både internt i ...