• Comparative Assessment of the Carbon Footprint of on-site and off-site Wall Element Constructions 

   Fufa, Selamawit Mamo; Høyli, Randulf; Andreas, Einejord; Johnsen, Oddgeir (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Off-site construction is considered as environmentally preferable to on-site due to the controlled environment for planning and production before assembly in the construction site. However, evaluating the actual environmental ...
  • Gjenvinning av kasserte linebruk 

   Høyli, Randulf; Breimo, Gorm; Olsen, Leonore; Vollstad, Jørgen (SINTEF rapporter;2019:00533 A, Research report, 2019-05-07)
   Kasserte lineredskap er et komplekst avfall som er utfordrende å demontere og gjenvinne til nye produkter. Manuell demontering blir spesielt ressurskrevende ettersom redskapet består av delkomponenter med integrerte ...
  • Gjenvinning av kasserte linebruk II 

   Høyli, Randulf; Vollstad, Jørgen (SINTEF rapporter;2020:00820, Research report, 2020)
   Manglende nedstrømsløsninger for kasserte fiskeredskap er en stor utfordring som har behov for løsninger både på kort og lengre sikt. Mangelen på lønnsomme nedstrømsløsninger for kasserte linebruk medfører at det avfallet ...
  • Havnæringene i nord. Næringsutvikling og verdiskaping frem mot 2040 

   Breimo, Gorm; Leitet, Maria; Høyli, Randulf; Myhre, Magnus Stoud; Richardsen, Roger (SINTEF rapport;2018:01146, Research report, 2018)
   Formålet med mulighetstudien har vært å beskrive status og utviklingstrekk for modne og umodne havnæringer i nord, samt framskrive sysselsettingen og verdipotensialet for aktuelle næringer i to ulike scenarier fram mot ...
  • Klimasatsing i kystfiskehavner: En analyse av energibruk på fangst- og mottaksleddet i kystfiskeflåten 

   Høyli, Randulf; Aarsæther, Karl Gunnar (SINTEF rapporter;2022:00185, Research report, 2022)
   Analyse av energibruk i fangst- og mottaksleddet viser at drivstofforbruk i flåteleddet representerer den største andelen av totalt energibruk for produksjon av ferskfisk, tørrfisk og frossenfisk. Vi finner at fartøy under ...
  • Klimatiltak i Klubben næringspark 

   Høyli, Randulf; Brendeløkken, Hanne Wasmuth; Evjemo, Jan Ove; Chauton, Matilde Skogen (SINTEF rapporter;2020:01432, Research report, 2020)
   Senja kommune regulerer planarbeidet for Klubben næringspark på Senja. Næringsparken er forbeholdt blågrønn næringsvirksomhet og så langt er det to aktører som har besluttet å etablere seg på området, herunder slakteri og ...
  • Kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av organisk materiale og næringssalter fra havbruk 

   Hilmarsen, Øyvind; Broch, Ole Jacob; Uglem, Ingebrigt; Chauton, Matilde Skogen; Järnegren, Johanna; Bloecher, Nina; Ellingsen, Ingrid H.; Evjemo, Jan Ove; Hovland, Jon; Goddek, Simon; Brendeløkken, Hanne; Høyli, Randulf; Lilleng, Grethe (SINTEF rapporter;2020:01383, Research report, 2020)
   Dette er hovedrapport for prosjektet "Kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av organiskmateriale og næringssalter fra havbruk" finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens ...
  • A mapping of electric construction machinery and electric construction sites in Norway 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Homaei, Shabnam; Høyli, Randulf (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The Norwegian construction industry is responsible for ca. 2.2 million tonnes CO2eq in 2021. The rise in GHG emissions, noise and air pollution in the built environment is becoming a potential hazard due to the large growth ...
  • OC2018 A-033 - Konsekvensanalyse av landbasert oppdrett av laks – matfisk og post-smolt 

   Hilmarsen, Øyvind; Holte, Even Ambros; Brendeløkken, Hanne; Høyli, Randulf; Hognes, Erik Skontorp (SINTEF Ocean rapporter;OC2018 A-033, Research report, 2018-11-23)
   Rapporten er resultat av et forskningsprosjekt utført pä oppdrag for Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF). Hovedformålet har vært å analysere mulige konsekvenser ved ä flytte all eksisterende og fremtidig ...
  • A study of energy use and associated greenhouse gas emissions in Norwegian small-scale processing of whitefish 

   Høyli, Randulf; Aarsæther, Karl Gunnar (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   This study considers the energy use and associated greenhouse gas (GHG) emissions at three fish processing companies, representing a seasonal small-scale whitefish processing industry within the Norwegian coastal fisheries. ...
  • Towards emission free construction sites in Northern Norway: Results from a regional survey 

   Høyli, Randulf; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Homaei, Shabnam; Fufa, Selamawit Mamo (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The concept of emission free construction sites (EFCS) has emerged as a prioritised measure to reduce greenhouse gas emissions from Norwegian construction activities. EFCS have been evaluated through several pilot projects ...
  • Towards increased utilisation of tailings in Norwegian mining industry 

   Høyli, Randulf; Jakobsen, Kine Charlotte (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   In this study, we investigate the barriers, and potential measures, for increased tailings utilisation in Norwegian mining industry. The purpose of this study is to explore the potentials for increased utilisation of mine ...
  • Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i Nord-Norge. Kartlegging av barrierer og suksesskriterier 

   Høyli, Randulf; Homaei, Shabnam; Wiik, Marianne Rose Kjendseth (SINTEF Notat;49, Research report, 2023)