• Gjenvinning av kasserte linebruk 

   Høyli, Randulf; Breimo, Gorm; Olsen, Leonore; Vollstad, Jørgen (SINTEF rapporter;2019:00533 A, Research report, 2019-05-07)
   Kasserte lineredskap er et komplekst avfall som er utfordrende å demontere og gjenvinne til nye produkter. Manuell demontering blir spesielt ressurskrevende ettersom redskapet består av delkomponenter med integrerte ...
  • Havnæringene i nord. Næringsutvikling og verdiskaping frem mot 2040 

   Breimo, Gorm; Leitet, Maria; Høyli, Randulf; Myhre, Magnus Stoud; Richardsen, Roger (SINTEF rapport;2018:01146, Research report, 2018)
   Formålet med mulighetstudien har vært å beskrive status og utviklingstrekk for modne og umodne havnæringer i nord, samt framskrive sysselsettingen og verdipotensialet for aktuelle næringer i to ulike scenarier fram mot ...
  • OC2018 A-033 - Konsekvensanalyse av landbasert oppdrett av laks – matfisk og post-smolt 

   Hilmarsen, Øyvind; Holte, Even Ambros; Brendeløkken, Hanne; Høyli, Randulf; Hognes, Erik Skontorp (SINTEF Ocean rapporter;OC2018 A-033, Research report, 2018-11-23)
   Rapporten er resultat av et forskningsprosjekt utført pä oppdrag for Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF). Hovedformålet har vært å analysere mulige konsekvenser ved ä flytte all eksisterende og fremtidig ...