• Barn i byen. Gode oppvekstmiljøer for barn i sentrale bydeler i Trondheim 

   Bø, Lars Arne; Høyland, Karin; Skaar, Marianne; Wågø, Solvår Irene; Rokseth, Lillian Sve; Baer, Daniela; Gorantonaki, Evgenia; Bjørgen, Astrid; Giske, Mats Andreas (SINTEF Fag;98, Research report, 2023)
   Prosjektet har som mål å identifisere hvilke forutsetninger i form av verktøy og virkemidler som må på plass for å skape gode oppvekstmiljøer for barn og gjøre det attraktivt for barne-familier å bosette seg og bli boende ...
  • Learning and energy-efficient renovation of residential buildings – The user perspective 

   Ekambaram, Anandasivakumar; Gorantonaki, Evgenia; von der Leyen, Bjørn (Chapter; Peer reviewed; Conference object, 2022)
   Renovation of residential buildings has gained more attention in recent years. There are several challenges connected to energy efficient renovation of existing buildings. European Commission acknowledges the challenges ...