• Carbon dynamics and energy recovery in a novel near-zero waste aquaponics system with onsite anaerobic treatment 

   Zhu, Ze; Yogev, Uri; Goddek, Simon; Yang, Fei; Keesman, Karel J.; Gross, Amit (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Aquaponics is gaining renewed interest to enhance food security. This study aimed to investigate the performance of a novel off-grid aquaponics system with near-zero water and waste discharge, focusing on the carbon cycle ...
  • Kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av organisk materiale og næringssalter fra havbruk 

   Hilmarsen, Øyvind; Broch, Ole Jacob; Uglem, Ingebrigt; Chauton, Matilde Skogen; Järnegren, Johanna; Bloecher, Nina; Ellingsen, Ingrid H.; Evjemo, Jan Ove; Hovland, Jon; Goddek, Simon; Brendeløkken, Hanne; Høyli, Randulf; Lilleng, Grethe (SINTEF rapporter;2020:01383, Research report, 2020)
   Dette er hovedrapport for prosjektet "Kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av organiskmateriale og næringssalter fra havbruk" finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens ...
  • Making aquaponics a business: A framework 

   Araújo, Lorena Silva; Keesman, Karel J.; Goddek, Simon (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Commercial aquaponics systems remain a challenge independent of the country, fish, plant species, or system design type. Most aquaponics systems are made by hobbyists, with aquaponics not being the main source of income. ...