• A short review of the state-of-the-art of pneumatic oil barriers and bubble flotation at sea 

   McClimans, Thomas; Gjøsund, Svein Helge; Darling, P.S; Johansen, Ø.; Brørs, B.; Leifer, Ira (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A103024, Research report, 2010-03-22)
   The authors have reviewed sources of information relevant to the use of air bubbles to develop new technology for combating oil spills at sea, including an overview of the status of oil spill response in Norwegian waters. ...
  • Artsselektiv snurrevad - Utvikling av fangstbegrensende innretninger til snurrevadfisket 

   Vollstad, Jørgen; Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Rindahl, Lasse; Gjøsund, Svein Helge (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A27397, Research report, 2014-10-03)
   Vinteren 2013 fikk SINTEF i samarbeid med fiskebåtrederiet Tustern AS og redskapsleverandøren NOFI AS støtte fra Regionalt Forskningsfond Nord-Norge (RFFNord) til å gjennomføre et innovasjonsprosjekt på snurrevad. I ...
  • Bærekraftig fôr til norsk laks 

   Almås, Karl Andreas; Josefsen, Kjell Domaas; Gjøsund, Svein Helge; Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Jafarzadeh, Sepideh; Sletta, Håvard; Aasen, Inga Marie; Hagemann, Andreas; Chauton, Matilde Skogen; Aursand, Ida Grong; Evjemo, Jan Ove; Slizyte, Rasa; Standal, Inger Beate; Grimsmo, Leif; Aursand, Marit (SINTEF rapporter;2020:01128 A, Research report, 2020-11-02)
   I rapporten er 23 ulike råvarer vurdert ut fra tre kriterier: • Hvor mye råvare kan være tilgjengelig? • Kan råvaren bidra til å dekke det framtidige behovet for protein og EPA/DHA? • Kan dette fremskaffes på en bærekraftig ...
  • Catch pattern and size selectivity for a gear designed to prevent fish injuries during the capture process in a North-East Atlantic demersal trawl fishery 

   Herrmann, Bent; Sistiaga, Manu; Larsen, Roger B.; Brinkhof, Jesse; Gjøsund, Svein Helge; Jacques, Nadine; Santos, Juan (Journal article; Peer reviewed, 2020-11)
   In the North-East Atlantic demersal trawl fishery targeting cod and haddock, the interest on fishing gear designs that preserve fish quality and welfare has grown. However, the gear configurations tested so far imply ...
  • Effect of gear design on catch damage on cod (Gadus morhua) in the Barents Sea demersal trawl fishery 

   Brinkhof, Jesse; Herrmann, Bent; Sistiaga, Manu; Larsen, Roger B.; Jacques, Nadine; Gjøsund, Svein Helge (Journal article; Peer reviewed, 2021-02)
   Damage incurred during the catch process is an indicator of the overall quality of fish and fish welfare. Because catch quality is difficult to improve once it has deteriorated, it is important to preserve quality during ...
  • Field demonstration of a novel towed, area bubble-plume zooplankton (Calanus sp.) harvesting approach 

   Grimaldo, Eduardo; Leifer, Ira; Gjøsund, Svein Helge; Larsen, Roger B.; Jeuthe, Henrik (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A103038, Research report, 2010-05-25)
   This paper presents field experiment results of using a new technology to harvest copepods (Calanus sp.) in the ocean by bubble upwelling. Two largo-scale bubble rafts, a 21 m2 and a flexible 75 m2 bubble raft with tow ...
  • Flotasjon av lakselus 

   Solvang-Garten, Torfinn; Bondø, Morten Steen; Gjøsund, Svein Helge (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A27277, Research report, 2015-04-08)
   På bakgrunn av henvendelser fra næringsaktører kontaktet FHF SINTEF Fiskeri og havbruk for en innledende studie av hvorvidt flotasjon av frittsvømmende stadier av lakselus (luselarver) kan redusere sannsynligheten for at ...
  • Hastighetsmålinger i 2- og 4-panel enkeltristseksjoner 

   Gjøsund, Svein Helge; Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Hansen, Kurt (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A24698, Research report, 2013-08-14)
   Tilgangen på torsk har de siste årene vært så god at løsninger for å begrense og tilpasse fangstemengden til fartøyenes produksjonskapasitet har kommet i fokus. Sorteringsristsystemer er sentrale her, ved at de utgjør en ...
  • Levering av trålfangede levende reker. Test av en ny skånsom sekk på tokt ombord pa "Dansken" 

   Sistiaga, Manu Berrondo; Schei, Marte; Gjøsund, Svein Helge; Hansen, Kurt; Vollstad, Jørgen; Grimsmo, Leif (SINTEF Fiskeri og havbruk;A27288, Research report, 2015-10-15)
   Levende kaldtvannsreker er et verdifullt produkt som er etterspurt i mange land . Reker fanget med trål kommer stort sett levende ombord, men overlevelsen over tid varierer mye avhengig av tilstanden til rekene, håndtering ...
  • MultiSEPT – Initial model scale tests of traditional and alternative trawl ground gears 

   Gjøsund, Svein Helge; Hansen, Kurt; Sistiaga, Manu Berrondo; Grimaldo, Eduardo (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A23318, Research report, 2012-08-31)
   This report describes initial model scale experiments with lighter ground gear in bottom trawls in the MultiSEPT project. This includes tests with traditional rockhopper gear, skirt, modified skirts, modified plate gears ...
  • New active fishing gear Report from project workshop in Hirtshals, Dec. 14-15 2009 

   Winther, Michael; Gjøsund, Svein Helge (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A103023, Research report, 2010-01-27)
   A few initial ideas for new active fishing gear concepts based on trawl and seine were presented at a workshop in Hirtshals, 14-15 December 2009. These initial concepts are described and the comments and feedback from the ...
  • Ny skånsom pose for trål og snurrevad. Utvikling og testing av konsept for trålpose som opprettholder start volum og lav innvendig strømningshastighet uten å redusere innstrømningshastigheten til posen. 

   Gjøsund, Svein Helge; Hansen, Kurt; Enerhaug, Birger; Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A103068, Research report, 2010-12-30)
   Denne rapporten beskriver utvikling og testing av et konsept for en skånsom trål og snurrevadpose som opprettholder stort volum og lav innvendig strømningshastighet uten å redusere innstrømningshastigheten til posen. Det ...
  • Nye konsept for drivstoff- og fangsteffektive aktive fiskeredskap basert pa trål og snurrevad 

   Gjøsund, Svein Helge (SINTEF Fiskeri og havbruk;A25898, Research report, 2014-02-03)
   Prosjektet New fuel and catch efficient active fishing gear concepts based on trawl and seine ble initiert for å se på mulige synergier og gevinster ved å kombinere trål og snurrevad teknologi og operasjon. Prosjektet har ...
  • Oil spill containment by use of air bubbles 

   Gjøsund, Svein Helge; McClimans, Thomas; Eidnes, Grim; Leirvik, Frode; Leifer, Ira; Grimaldo, Eduardo (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A 19518, Research report, 2011-06-16)
   This report summarizes the activities and results from the research project "Oil spill containment by use of air bubbles". The goal of the pro;ect has been to investigate how air bubble induced flows can be used as a barrier ...
  • Project MultiSEPT - Development of multirig semi-pelagic trawling 

   Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Gjøsund, Svein Helge; Jensen, Jørgen Haavind; Rindahl, Lasse; Vollstad, Jørgen; Reite, Karl Johan (SINTEF Fiskeri og havbruk reports;A25817, Research report, 2014-01-09)
   In 2013, new knowledge on semi-pelagic trawling has been created in MultiSEPT project. The achievements in the project have been possible because of extensive cooperation between the scientific and industrial partners. ...
  • Quantification of gear inflicted damages on trawl-caught haddock in the Northeast Atlantic fishery 

   Sistiaga, Manu; Herrmann, Bent; Brinkhof, Jesse; Larsen, Roger B.; Jacques, Nadine; Santos, Juan; Gjøsund, Svein Helge (Journal article; Peer reviewed, 2020-08)
   External damages are indicators of the overall quality of fish and fish welfare. Haddock is an important commercial species widespread in the North Atlantic, but few studies related to quality have been carried out on this ...
  • Sikre og mindre arealkrevende fortøyningssystem for havbruksanlegg 

   Fredheim, Arne; Jensen, Østen; Gjøsund, Svein Helge (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A23164, Research report, 2012-06-22)
   Tirsdag 5.juni ble det arrangert en workshop med en kombinasjon av innlegg/foredrag og gruppearbeid for å belyse problemstillinger knyttet til arealbruk og forankring av flytende oppdrettsanlegg. Basert på presentasjoner ...
  • Sluttrapport AP2: Skånsom ombordtaking og oppbevaring av snurrevadfanget fisk før avliving - Visualisering av konsept for oppbevaring av fisk før bedøving 

   Erikson, Ulf Gøran; Gjøsund, Svein Helge; Sistaga, Manu; Westavik, Harry; Heide, Mats Augdal; Grimsmo, Leif; Digre, Hanne (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A23928, Research report, 2013-01-29)
   Denne sluttrapporten for AP 2 i prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevadfartøy" sammenfatter aktiviteter av ulik art gjennomført i prosjektperioden. Det er utarbeidet et forslag til en standardisert ...
  • Sluttrapport: Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy 

   Digre, Hanne; Erikson, Ulf Gøran; Toldnes, Bendik; Westavik, Harry; Mathiassen, John Reidar Bartle; Grimsmo, Leif; Gjøsund, Svein Helge (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A26613, Research report, 2015-01-21)
   Dette er sluttrapporten til FHF-prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevadfarøy" (FHF-prosjekt 900526). Det er utarbeidet delrapporter for de enkelte arbeidspakkene, som går mer i detalj på de enkelte ...
  • "State of the art" innen teknologi, FoU og dagens drift av RSW-anlegg for pelagisk flåte 

   Nordtvedt, Tom Ståle; Fossum, John André; Heide, Mats Augdal; Erikson, Ulf Gøran; Gjøsund, Svein Helge; Ladam, Yves (SINTEF Fiskeri og havbruk;A22121, Research report, 2012-01-31)
   RSW kjøling i den pelagiske flåten Vi ser her på tidligere utført arbeid innen tankdesign og kjøleprinsipper for RSW anlegg om bord. Søkelyset rettes også mot nybygg i næringen, og andre sektorer med lignede utfordringer.