• Fangstbehandling i snurrevadflåten – sluttrapport 

      Digre, Hanne; Aursand, Ida Grong; Aasjord, Halvard Laurits; Geving, Ingunn Holmen (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A105002, Research report, 2010-01-07)
      Hovedmålet med prosjektet har vært å forbedre fangstbehandlingen gjennom å forenkle, forbedre og effektivisere fangsting av hvitfisk, samtidig som at kvaliteten på fangsten og arbeidsmiljøet for de involverte blir ivaretatt. ...