• Simulering av evakuering i tunnel 

      Jenssen, Gunnar; Skjermo, Jo; Hoem, Åsa Snilstveit; Arnesen, Petter; Frantzich, Håkan; Nilsson, Daniel (SINTEF;2018:01000, Research report, 2018)