• An electronic traceability system based on EPCIS standard: Pilot study 

   Thakur, Maitri; Larsen, Øystein; Forås, Eskil; Ringsberg, Henrik; Hild, Niklas (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A18106, Research report, 2011-01-14)
   Within the eTrace project to develop and evaluate an electronic traceability system,a pilot test was performed in Sweden to test an EPCIS-based traceability system to track product through the cod fish value chain. The ...
  • Functionality for integration of food safety information with EPC tagged items 

   Thakur, Maitri; Gran Larsen, øystein; Gunnlaugsson, Valur N.; Forås, Eskil (SINTEF Fiskeri og havbruk;A19857, Research report, 2011-03-08)
   The aim of the eTrace project within SAFEFOOOERA is to specify, develop and evaluate an electronic traceability system where different information sources related to food safety and suitable enterprise management systems ...
  • Prediction of size-dependent risk of salmon smolt (Salmo salar) escape through fish farm nets 

   Sistiaga, Manu Berrondo; Herrmann, Bent; Forås, Eskil; Frank, Kevin; Sunde, Leif Magne (Journal article; Peer reviewed, 2020-05)
   The escape of small smolt through farm cage netting is a major challenge faced by the Norwegian salmon farming industry. Escape can occur when the smolt placed in the cages are smaller than the size estimated by the farmers. ...
  • Prediction of size-dependent risk of salmon smolt (Salmo salar) escape through fish farm nets 

   Sistiaga, Manu Berrondo; Herrmann, Bent; Forås, Eskil; Frank, Kevin; Sunde, Leif Magne (Journal article; Peer reviewed, 2020-05)
   The escape of small smolt through farm cage netting is a major challenge faced by the Norwegian salmon farming industry. Escape can occur when the smolt placed in the cages are smaller than the size estimated by the farmers. ...
  • RF-based Sensor Technology for Data Capture - Standards, Architectures, Experiences and Challenges 

   Sørensen, Carl-Fredrik; Forås, Eskil; Senneset, Gunnar (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A094004, Research report, 2010-01-15)
   This document reports on state-of-the-art and partly state-of-the-practice in deployment and Application of RF-based sensor technology for data capture with emphasis on standard, architectures, and experience from research ...
  • Superfersk fisk med riktig kvalitet 

   Aursand, Ida Grong; Forås, Eskil; Senneset, Gunnar; Sørensen, Carl-Fredrik; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Grimsmo, Leif (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A105012, Research report, 2010-02-10)
   Rapporten består av to deler; Del I er et case-studium kalt "Kortreist ferskfisk fra lokal fiskehandler''. Målet for studier var å kartlegge transportkjeden og å dokumentere kvalitet for " kortreist" torsk fra skuteside ...
  • TEKSET - Innovasjon for settefisk 2014 Sammendrag av innspill mottatt fra strukturerte diskusjoner under TEKSET 2014 

   Forås, Eskil; Aspaas, Stian (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26184, Research report, 2014-06-17)
   TEKSET - Innovasjon for settefisk ble i 2014 arrangert for første gang og hadde som målsetting å bli en arena der aktører i den norske settefisknæringen drøftet dagens utfordringer og fremtidens løsninger relatert til ...