• Kartlegging av tæringsskader på fiskebåter bygget i aluminium 

      Farstad, Arne; Aasjord, Halvard Laurits (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;STF80 A99007, Research report, 1999-10-20)
      Original fra arkiv Scannet  PDF   Rapporten beskriver den risiko som er forbundet med bruk av betong som ballastmateriale og elektriske anlegg i fiskebåter av aluminium. Det er innhentet uttalelser og drøftet ...