• Advection of Mesozooplankton Into the Northern Svalbard Shelf Region 

   Wassmann, Paul; Slagstad, Dag; Ellingsen, Ingrid H. (Journal article; Peer reviewed, 2019-08-14)
   The northern Svalbard shelf region is part of the Atlantic advective contiguous domain along which nutrients, phyto- and mesozooplankton are advected with Atlantic Water from the Norwegian Sea along the Norwegian shelf ...
  • Apendix VIII Simulert lakseindusert dødelighet på virtuell smolt i produksjonsområde 2 til 7 ved bruk av SINMOD 

   Ellingsen, Ingrid H.; Knutsen, Øyvind (SINTEF Rapport;, Research report, 2019-09-22)
   Modellsystemet SINMOD (www.sinmod.com) inkluderer en dynamisk modell for pelagisk utvikling av lakselus og en modell for utvandring av postsmolt. Modellsystemet er brukt og resultatene analysert for å se på spredning av ...
  • Arctic continental slopes sharp gradients of physical processes affect pelagic and benthic ecosystems. 

   Bluhm, Bodil; Janout, Markus; Danielson, Seth L.; Ellingsen, Ingrid H.; Gavrilo, Maria; Grebmeier, Jaqueline; Hopcroft, Russell R.; Iken, Katrin; Ingvaldsen, Randi Brunvær; Jørgensen, Lis Lindal; Kosobokova, Ksenia N.; Kwok, Ron; Polyakov, Igor V.; Renaud, Paul E.; Carmack, Eddy C. (Journal article; Peer reviewed, 2020-11)
   Continental slopes – steep regions between the shelf break and abyssal ocean – play key roles in the climatology and ecology of the Arctic Ocean. Here, through review and synthesis, we find that the narrow slope regions ...
  • Borealization of the Arctic Ocean in response to anomalous advection from sub-Arctic seas. 

   Polyakov, Igor V.; Alkire, Mattew; Bluhm, Bodil; Brown, Kristina; Carmack, Eddy C.; Chierici, Melissa; Danielson, Seth L.; Ellingsen, Ingrid H.; Ershova, Elizaveta; Gardfeldt, Katrin; Ingvaldsen, Randi Brunvær; Pnyushkov, Andrey V.; Slagstad, Dag; Wassmann, Paul (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   An important yet still not well documented aspect of recent changes in the Arctic Ocean is associated with the advection of anomalous sub-Arctic Atlantic- and Pacific-origin waters and biota into the polar basins, a process ...
  • Dispersal and Deposition of Detritus From Kelp Cultivation 

   Broch, Ole Jacob; Hancke, Kasper; Ellingsen, Ingrid H. (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   A high resolution coastal and ocean hydrodynamic model system was used to investigate the transport and deposition patterns of Particulate Organic Matter (POM) from kelp farmed at three locations of different properties: ...
  • Fôrleveranse til oppdrettsanlegg Demonstrasjon DINO – Dynamiske informasjonssystem for operativ beslutningsstøtte i kystsonen 

   Torsethaugen, Knut; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Ellingsen, Ingrid H.; knudsen, øyvind; Alver, Morten; Haugen, Tony Idar; Sanne, Finn Otto; Bjarnar, Morten Lund; Hjøllo, Bjørn Åge; Høylandskjær, Ståle; Flægstad, Frode; Neshaug, Vegard; Ording, Svein (SINTEF Fiskeri og havbruk;A22357, Research report, 2012-02-21)
   Rapporten beskriver planlegging og gjennomføringen av en tenkt forleveranse til ACE sitt oppdrettsanlegg på Tristein. Hensikten var å vise hvordan teknologi og beslutningsstøttesystem, som er videreutviklet i prosjektet, ...
  • Information-driven robotic sampling in the coastal ocean 

   Fossum, Trygve Olav; Eidsvik, Jo; Ellingsen, Ingrid H.; Alver, Morten; Fragoso, Glaucia Moreira; Johnsen, Geir; mendes, renato; Ludvigsen, Martin; Rajan, Kanna (Journal article; Peer reviewed, 2018-06-08)
   Efficient sampling of coastal ocean processes, especially mechanisms such as upwelling and internal waves and their influence on primary production, is critical for understanding our changing oceans. Coupling robotic ...
  • Innsamling og sammenstilling av relevant kunnskap om Sognefjorden. 

   Solbakken, Roar; Henriksen, Kristian; Reitan, Kjell Inge; Arff, Johanne; Ellingsen, Ingrid H.; Hindar, Kjetil; Fiske, Peder; Robertsen, Grethe; Finstad, Bengt; Aas, Øystein; Johnsen, Bjørn Ove (SINTEF Fiskeri og havbruk;A20471, Research report, 2011-09-20)
   Rapporten er utarbeidet av SINTEF Fiskeri og havbruk i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning. Rapporten har kartlagt status og kunnskapshull relatert tit Sognefjorden på områdene: • Akvakultur • Anadrom laksefisk ...
  • Kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av organisk materiale og næringssalter fra havbruk 

   Hilmarsen, Øyvind; Broch, Ole Jacob; Uglem, Ingebrigt; Chauton, Matilde Skogen; Järnegren, Johanna; Bloecher, Nina; Ellingsen, Ingrid H.; Evjemo, Jan Ove; Hovland, Jon; Goddek, Simon; Brendeløkken, Hanne; Høyli, Randulf; Lilleng, Grethe (SINTEF rapporter;2020:01383, Research report, 2020)
   Dette er hovedrapport for prosjektet "Kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av organiskmateriale og næringssalter fra havbruk" finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens ...
  • Modelling the cultivation and bioremediation potential of the kelp Saccharina latissima in close proximity to an exposed salmon farm in Norway 

   Broch, Ole Jacob; Ellingsen, Ingrid H.; Forbord, Silje; Wang, Xinxin; Volent, Zsolt; Alver, Morten; Handå, Aleksander; Andresen, Kjersti; Slagstad, Dag; Reitan, Kjell Inge; Olsen, Yngvar; Skjermo, Jorunn (Journal article; Peer reviewed, 2013-08-13)
   A 3-dimensional hydrodynamic-ecological model system (SINMOD) was used to estimate the full-scale cultivation potential of the brown alga Saccharina latissima in integrated multi-trophic aquaculture (IMTA) with Atlantic ...
  • Nutrient fluxes in the Arctic in the present climate regime 

   Ellingsen, Ingrid H.; Broch, Ole Jacob; Slagstad, Dag (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26604, Research report, 2014-12-19)
   The Arctic Ocean (AO) will likely become ice-free in summer within the next two decades. This will change light conditions for primary production. Parts of the AO where primary production is presently light limited will ...
  • Overexploitation, Recovery, and Warming of the Barents Sea Ecosystem During 1950–2013 

   Pedersen, Torstein; Mikkelsen, Nina; Lindstrøm, Ulf; Renaud, Paul Eric; Nascimento, Marcela C.; Blanchet, Marie-Anne; Ellingsen, Ingrid H.; Jørgensen, Lis L.; Blanchet, Hugues (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The Barents Sea (BS) is a high-latitude shelf ecosystem with important fisheries, high and historically variable harvesting pressure, and ongoing high variability in climatic conditions. To quantify carbon flow pathways ...
  • Reconciling Behavioural, Bioenergetic, and Oceanographic Views of Bowhead Whale Predation on Overwintering Copepods at an Arctic Hotspot (Disko Bay, Greenland) 

   Banas, Neil S.; Møller, Eva Friis; Laidre, Kristin L.; Simon, Malene; Ellingsen, Ingrid H.; Nielsen, Torkel Gissel (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Bowhead whales (Balaena mysticetus) visit Disko Bay, West Greenland in winter and early spring to feed on Calanus spp., at a time of year when the copepods are still mostly in diapause and concentrated in near-bottom ...
  • Simulating crude oil exposure, uptake and effects in North Atlantic Calanus finmarchicus populations 

   Broch, Ole Jacob; Nepstad, Raymond; Ellingsen, Ingrid H.; Bast, Radovan; Skeie, Morten; Carroll, JoLynn (Journal article; Peer reviewed, 2020-12)
   A simulation model framework (SYMBIOSES) that includes a 3-dimensional ocean physics and biology model and a model for transport and fate of oil was used to investigate the potential for bioaccumulation and lethal/sublethal ...
  • Spatiotemporal Dispersal and Deposition of Fish Farm Wastes: A Model Study from Central Norway 

   Broch, Ole Jacob; Daae, Ragnhild Lundmark; Ellingsen, Ingrid H.; Nepstad, Raymond; Bendiksen, Eldar Åsgard; Reed, Jenny Lisa; Senneset, Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2017-06-28)
   A spatially explicit coupled hydrodynamic-mass transport model system was used to simulate dispersal of particulate organic matter from Atlantic salmon (Salmo salar) farming in central Norway. Model setups of 32 m horizontal ...
  • Status and trends in the structure of Arctic benthic food webs 

   Kędra, Monika; Moritz, Charlotte; Choy, Emily S.; David, Carmen; Degen, Renate; Duerksen, Steven; Ellingsen, Ingrid H.; Górska, Barbara; Grebmeier, Jacqueline M.; Kirievskaya, Dubrava; Van Oevelen, Dick; Piwosz, Kasia; Samuelsen, Annette; Weslawski, Jan Marcin (Journal article; Peer reviewed, 2015-05-20)
   Ongoing climate warming is causing a dramatic loss of sea ice in the Arctic Ocean, and it is projected that the Arctic Ocean will become seasonally ice-free by 2040. Many studies of local Arctic food webs now exist, and ...
  • Toward adaptive robotic sampling of phytoplankton in the coastal ocean 

   Fossum, Trygve Olav; Fragoso, Glaucia Moreira; Davies, Emlyn John; Ullgren, Jenny; Mendes, Renato; Johnsen, Geir; Ellingsen, Ingrid H.; Eidsvik, Jo; Ludvigsen, Martin; Rajan, Kanna (Journal article; Peer reviewed, 2019-02-20)
   Currents, wind, bathymetry, and freshwater runoff are some of the factors that make coastal waters heterogeneous, patchy, and scientifically interesting—where it is challenging to resolve the spatiotemporal variation within ...
  • Tracking jellyfish swarm origins using a combined oceanographic-genetic-citizen science approach 

   Edelist, Dor; Knutsen, Øyvind; Ellingsen, Ingrid H.; Majaneva, Sanna; Aberle-Malzahn, Nicole; Dror, Hila; Angel, Dror L. (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Biological invasions of jellyfish may critically affect ecosystems and ecosystem services, yet their complex life cycle makes tracking their origins and dispersal vectors a challenging task. Here we combine citizen science ...
  • Valuing blue carbon changes in the Arctic ocean 

   Armstrong, Claire W.; Foley, Naomi; Slagstad, Dag; Chierici, Melissa; Ellingsen, Ingrid H.; Reigstad, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2019-06-25)
   The ocean capacity to store carbon is crucial, and currently absorbs about 25% CO2 supply to the atmosphere. The ability to store carbon has an economic value, but such estimates are not common for ocean environments, and ...
  • Vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet per produksjonsområde i 2016 og 2017. Rapport fra ekspertgrupper for vurdering av lusepåvirkning 

   Nilsen, Frank; Ellingsen, Ingrid H.; Finstad, Bengt; Jansen, Peder A (Research report, 2017)
   Ekspertgruppen ble i mars 2017 oppnevnt for ett år for å foreta en vurdering av lakselusindusert dødelighet på villfisk i 13 produksjonsområder i Norge. En foreløpig rapport basert på data fra 2016 ble levert i april 2017 ...