• Advection of Mesozooplankton Into the Northern Svalbard Shelf Region 

   Wassmann, Paul; Slagstad, Dag; Ellingsen, Ingrid H. (Journal article; Peer reviewed, 2019-08-14)
   The northern Svalbard shelf region is part of the Atlantic advective contiguous domain along which nutrients, phyto- and mesozooplankton are advected with Atlantic Water from the Norwegian Sea along the Norwegian shelf ...
  • Apendix VIII Simulert lakseindusert dødelighet på virtuell smolt i produksjonsområde 2 til 7 ved bruk av SINMOD 

   Ellingsen, Ingrid H.; Knutsen, Øyvind (SINTEF Rapport;, Research report, 2019-09-22)
   Modellsystemet SINMOD (www.sinmod.com) inkluderer en dynamisk modell for pelagisk utvikling av lakselus og en modell for utvandring av postsmolt. Modellsystemet er brukt og resultatene analysert for å se på spredning av ...
  • Arctic continental slopes sharp gradients of physical processes affect pelagic and benthic ecosystems. 

   Bluhm, Bodil; Janout, Markus; Danielson, Seth L.; Ellingsen, Ingrid H.; Gavrilo, Maria; Grebmeier, Jaqueline; Hopcroft, Russell R.; Iken, Katrin; Ingvaldsen, Randi Brunvær; Jørgensen, Lis Lindal; Kosobokova, Ksenia N.; Kwok, Ron; Polyakov, Igor V.; Renaud, Paul E.; Carmack, Eddy C. (Journal article; Peer reviewed, 2020-11)
   Continental slopes – steep regions between the shelf break and abyssal ocean – play key roles in the climatology and ecology of the Arctic Ocean. Here, through review and synthesis, we find that the narrow slope regions ...
  • Fôrleveranse til oppdrettsanlegg Demonstrasjon DINO – Dynamiske informasjonssystem for operativ beslutningsstøtte i kystsonen 

   Torsethaugen, Knut; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Ellingsen, Ingrid H.; knudsen, øyvind; Alver, Morten; Haugen, Tony Idar; Sanne, Finn Otto; Bjarnar, Morten Lund; Hjøllo, Bjørn Åge; Høylandskjær, Ståle; Flægstad, Frode; Neshaug, Vegard; Ording, Svein (SINTEF Fiskeri og havbruk;A22357, Research report, 2012-02-21)
   Rapporten beskriver planlegging og gjennomføringen av en tenkt forleveranse til ACE sitt oppdrettsanlegg på Tristein. Hensikten var å vise hvordan teknologi og beslutningsstøttesystem, som er videreutviklet i prosjektet, ...
  • Information-driven robotic sampling in the coastal ocean 

   Fossum, Trygve Olav; Eidsvik, Jo; Ellingsen, Ingrid H.; Alver, Morten; Fragoso, Glaucia Moreira; Johnsen, Geir; mendes, renato; Ludvigsen, Martin; Rajan, Kanna (Journal article; Peer reviewed, 2018-06-08)
   Efficient sampling of coastal ocean processes, especially mechanisms such as upwelling and internal waves and their influence on primary production, is critical for understanding our changing oceans. Coupling robotic ...
  • Innsamling og sammenstilling av relevant kunnskap om Sognefjorden. 

   Solbakken, Roar; Henriksen, Kristian; Reitan, Kjell Inge; Arff, Johanne; Ellingsen, Ingrid H.; Hindar, Kjetil; Fiske, Peder; Robertsen, Grethe; Finstad, Bengt; Aas, Øystein; Johnsen, Bjørn Ove (SINTEF Fiskeri og havbruk;A20471, Research report, 2011-09-20)
   Rapporten er utarbeidet av SINTEF Fiskeri og havbruk i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning. Rapporten har kartlagt status og kunnskapshull relatert tit Sognefjorden på områdene: • Akvakultur • Anadrom laksefisk ...
  • Modelling the cultivation and bioremediation potential of the kelp Saccharina latissima in close proximity to an exposed salmon farm in Norway 

   Broch, Ole Jacob; Ellingsen, Ingrid H.; Forbord, Silje; Wang, Xinxin; Volent, Zsolt; Alver, Morten; Handå, Aleksander; Andresen, Kjersti; Slagstad, Dag; Reitan, Kjell Inge; Olsen, Yngvar; Skjermo, Jorunn (Journal article; Peer reviewed, 2013-08-13)
   A 3-dimensional hydrodynamic-ecological model system (SINMOD) was used to estimate the full-scale cultivation potential of the brown alga Saccharina latissima in integrated multi-trophic aquaculture (IMTA) with Atlantic ...
  • Nutrient fluxes in the Arctic in the present climate regime 

   Ellingsen, Ingrid H.; Broch, Ole Jacob; Slagstad, Dag (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26604, Research report, 2014-12-19)
   The Arctic Ocean (AO) will likely become ice-free in summer within the next two decades. This will change light conditions for primary production. Parts of the AO where primary production is presently light limited will ...
  • Simulating crude oil exposure, uptake and effects in North Atlantic Calanus finmarchicus populations 

   Broch, Ole Jacob; Nepstad, Raymond; Ellingsen, Ingrid H.; Bast, Radovan; Skeie, Morten; Carroll, JoLynn (Journal article; Peer reviewed, 2020-12)
   A simulation model framework (SYMBIOSES) that includes a 3-dimensional ocean physics and biology model and a model for transport and fate of oil was used to investigate the potential for bioaccumulation and lethal/sublethal ...
  • Spatiotemporal Dispersal and Deposition of Fish Farm Wastes: A Model Study from Central Norway 

   Broch, Ole Jacob; Daae, Ragnhild Lundmark; Ellingsen, Ingrid H.; Nepstad, Raymond; Bendiksen, Eldar Åsgard; Reed, Jenny Lisa; Senneset, Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2017-06-28)
   A spatially explicit coupled hydrodynamic-mass transport model system was used to simulate dispersal of particulate organic matter from Atlantic salmon (Salmo salar) farming in central Norway. Model setups of 32 m horizontal ...
  • Status and trends in the structure of Arctic benthic food webs 

   Kędra, Monika; Moritz, Charlotte; Choy, Emily S.; David, Carmen; Degen, Renate; Duerksen, Steven; Ellingsen, Ingrid H.; Górska, Barbara; Grebmeier, Jacqueline M.; Kirievskaya, Dubrava; Van Oevelen, Dick; Piwosz, Kasia; Samuelsen, Annette; Weslawski, Jan Marcin (Journal article; Peer reviewed, 2015-05-20)
   Ongoing climate warming is causing a dramatic loss of sea ice in the Arctic Ocean, and it is projected that the Arctic Ocean will become seasonally ice-free by 2040. Many studies of local Arctic food webs now exist, and ...
  • Toward adaptive robotic sampling of phytoplankton in the coastal ocean 

   Fossum, Trygve Olav; Fragoso, Glaucia Moreira; Davies, Emlyn John; Ullgren, Jenny; Mendes, Renato; Johnsen, Geir; Ellingsen, Ingrid H.; Eidsvik, Jo; Ludvigsen, Martin; Rajan, Kanna (Journal article; Peer reviewed, 2019-02-20)
   Currents, wind, bathymetry, and freshwater runoff are some of the factors that make coastal waters heterogeneous, patchy, and scientifically interesting—where it is challenging to resolve the spatiotemporal variation within ...
  • Toward adaptive robotic sampling of phytoplankton in the coastal ocean 

   Fossum, Trygve Olav; Fragoso, Glaucia Moreira; Davies, Emlyn John; Ullgren, Jenny; Mendes, Renato; Johnsen, Geir; Ellingsen, Ingrid H.; Eidsvik, Jo; Ludvigsen, Martin; Rajan, Kanna (Journal article; Peer reviewed, 2019-02-13)
   Currents, wind, bathymetry, and freshwater runoff are some of the factors that make coastalwaters heterogeneous, patchy, and scientifically interesting—where it is challenging to resolve the spatiotemporal variation within ...
  • Valuing blue carbon changes in the Arctic ocean 

   Armstrong, Claire W.; Foley, Naomi; Slagstad, Dag; Chierici, Melissa; Ellingsen, Ingrid H.; Reigstad, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2019-06-25)
   The ocean capacity to store carbon is crucial, and currently absorbs about 25% CO2 supply to the atmosphere. The ability to store carbon has an economic value, but such estimates are not common for ocean environments, and ...
  • Vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet per produksjonsområde i 2016 og 2017. Rapport fra ekspertgrupper for vurdering av lusepåvirkning 

   Nilsen, Frank; Ellingsen, Ingrid H.; Finstad, Bengt; Jansen, Peder A (Research report, 2017)
   Ekspertgruppen ble i mars 2017 oppnevnt for ett år for å foreta en vurdering av lakselusindusert dødelighet på villfisk i 13 produksjonsområder i Norge. En foreløpig rapport basert på data fra 2016 ble levert i april 2017 ...