• Kartlegging av utbredelse av leksehjelp i norsk skole 

      Dahl, Thomas; Buland, Trond Hallgeir; Molden, Thomas Hugaas (SINTEF Rapport;STF50 A07044, Research report, 2007)
      Leksehjelpen i norsk skole har vokst i omfang de siste årene, fra å omfatte bare litt i overkant av 10 prosent av skolene for 6 år siden til nå å være et tilbud ved over halvparten av norske skoler, grunnskole som videregående ...