• Biochemical composition of Hediste diversicolor (OF Müller, 1776) (Annelida: Nereidae) reared on different types of aquaculture sludge 

   Anglade, Inka; Dahl, Thomas; Kristensen, Bjørn; Hagemann, Andreas; Malzahn, Arne; Reitan, Kjell Inge (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Introduction: Sustainable growth of the salmon aquaculture industry is highly dependent on the availability of new feed resources as well as improved management and utilization of waste streams from production. Polychaetes ...
  • Fagfornyelsen, profesjonsfellesskap og partssamarbeid 

   Øyum, Lisbeth; Fjørtoft, Siw Olsen; Letnes, Mari-Ann; Dahl, Thomas; Caspersen, Joakim (SINTEF Rapport;2022:00963, Research report, 2022)
   Prosjektet gir innsikt i hvordan profesjonsfelleskap i grunnskoler og videregående skoler jobber for at elevene skal oppleve Fagfornyelsens intensjoner, og hvordan lokale skolemyndigheter, skoleledelse, lærere og ...
  • Kartlegging av utbredelse av leksehjelp i norsk skole 

   Dahl, Thomas; Buland, Trond Hallgeir; Molden, Thomas Hugaas (SINTEF Rapport;STF50 A07044, Research report, 2007)
   Leksehjelpen i norsk skole har vokst i omfang de siste årene, fra å omfatte bare litt i overkant av 10 prosent av skolene for 6 år siden til nå å være et tilbud ved over halvparten av norske skoler, grunnskole som videregående ...