• Innovasjonsarbeid i FME-ene, mars 2020 

   Gustavsen, Arild; Kvellheim, Ann Kristin; Medbø, Eirik Gjelsvik; Tomasgard, Asgeir; Coldevin, Grete Håkonsen; Kjølle, Gerd Hovin; Bergmann-Paulsen, Jonas; Brende, Hege; Claussen, Ingrid Camilla; Røkke, Petter Egil; Størset, Sigmund Østtveit; Mølnvik, Mona J.; Haug, Halvard; Marstein, Erik Stensrud (ZEN Memo;23, Research report, 2020)
   Fra innledningen. FME ZEN er et senter for miljøvennlig energi som skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder – løsninger som bidrar til at nullut-slippssamfunnet kan realiseres. FME ZEN skal vare i åtte ...
  • Organizational creativity as idea work : Intertextual placing and legitimating imaginings in media development and oil exploration 

   Coldevin, Grete Håkonsen; Carlsen, Arne; Clegg, Stewart; Pitsis, Tyrone S.; Antonacopoulou, Elena P. (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   How do we understand the nature of organizational creativity when dealing with complex, composite ideas rather than singular ones? In response to this question, we problematize assumptions of the linearity of creative ...