• Air leakage paths in buildings: Typical locations and implications for the air change rate 

   Gullbrekken, Lars; Bunkholt, Nora Schjøth; Geving, Stig; Rüther, Petra (Peer reviewed; Conference object; Journal article, 2020)
   The harsh Norwegian climate requires buildings designed to high standards. An airtight building envelope is crucial to achieve an energy efficient building and to avoid moisture problems. Results from the SINTEF Building ...
  • Bruk av bygningsintegrerte solceller 

   Kvande, Tore; Bunkholt, Nora Schjøth; Time, Berit (Journal article, 2021)
   Fornybar energiproduksjon på bygningar ved bruk av såkalla bygningsintegrerte solceller (BIPV) har eit stort potensiale, men løysninga er relativt ny og umoden. I ein ny rapport utgitt av SINTEF akademisk forlag har vi ...
  • Bruk av bygningsintegrerte solceller (BIPV) i Norge. Kunnskapsstatus 

   Bunkholt, Nora Schjøth; Time, Berit; Gullbrekken, Lars; Grynning, Steinar; Kvande, Tore (SINTEF Fag;82, Research report, 2021)
   SINTEF har gjennomført et prosjekt med hovedmål å kartlegge praksis, kunnskapsnivå og kunnskapsbehov hos aktører som jobber med anskaffelse, prosjektering og utførelse av bygninger med bygningsintegrerte solceller (BIPV). ...
  • Compact wooden roofs with smart vapour barrier – Pilot project experiences 

   Bunkholt, Nora Schjøth; Gullbrekken, Lars; Geving, Stig; Kvande, Tore (Peer reviewed; Conference object; Journal article, 2020)
   Compact roofs are normally built without organic materials between the vapour barrier and the roof membrane due to moisture safety risks. However, laboratory measurements indicate that organic materials could be used ...
  • Effect of forced convection on the hygrothermal performance of a wood frame wall with wood fibre insulation 

   Bunkholt, Nora Schjøth; Rüther, Petra; Gullbrekken, Lars; Geving, Stig (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Wood-based thermal insulation materials have interesting hygroscopic characteristics because of their high moisture capacity. The present paper investigates the moisture conditions in wood-frame walls with wood fibre thermal ...
  • Efficiency of BIPV system – Field study in Norwegian climate 

   Gullbrekken, Lars; Bunkholt, Nora Schjøth; Grynning, Steinar; Bellman, Martin; Kvande, Tore (1st Nordic conference on Zero Emission and Plus Energy Buildings, Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Use of solar cells (PV) and solar collectors are key remedies in buildings where a large part of the energy supply should be based on renewable energy. The aim of this work has been to evaluate calculated and measured solar ...
  • Energy Upgrading of Basement ExteriorWalls: The Good, the Bad and the Ugly 

   Skaar, Christofer; Gaarder, Jørn Emil; Bunkholt, Nora Schjøth; Sletnes, Malin (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Most of today’s buildings will still be in use in 2050 and upgrades should therefore contribute to reducing energy consumption and carbon footprint. This paper addresses a challenge for upgrading of basement exterior walls ...
  • Er utvendig nedløp fra kompakte tak mulig? 

   Andenæs, Erlend; Skagseth, Vegard Andre; Bunkholt, Nora Schjøth (Journal article, 2020)
   Klimaendringer gir i Norge en økt mengde regn, som i urbane områder kan gi økt press på overvannssystemer. Derfor stilles det stadig oftere krav til å avlaste overvannsnettet ved å lede avrenning fra tak ut på terreng i ...
  • Experiences with external drainage systems from compact roofs in Norwegian climates 

   Andenæs, Erlend; Skagseth, Vegard Andre; Bunkholt, Nora Schjøth; Kvande, Tore; Lohne, Jardar (Peer reviewed; Conference object; Journal article, 2020)
   To reduce loads on urban drainage systems and facilitate local infiltration of stormwater, it is desired to lead runoff water from roofs through external drains and into the local soil. However, in cold climates, situations ...
  • Experimental Study of Thermal Buoyancy in the Cavity of Ventilated Roofs 

   Bunkholt, Nora Schjøth; Säwén, Toivo; Stockhaus, Martina; Kvande, Tore; Gullbrekken, Lars; Wahlgren, Paula; Lohne, Jardar (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Pitched wooden roofs are ventilated through an air cavity beneath the roofing in order to remove heat and moisture from the roof construction. The ventilation is driven by wind pressure and thermal buoyancy. This paper ...
  • Factors Affecting the Fire Safety Design of Photovoltaic Installations Under Performance-Based Regulations in Norway 

   Olsø, Brynhild Garberg; Stølen, Reidar; Mikalsen, Ragni Fjellgaard; Bunkholt, Nora Schjøth; Friquin, Kathinka Leikanger; Hjertnes, Jostein Karlsen (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The impact of Photovoltaic (PV) installations on the fire safety of buildings must be considered in all building projects where such energy systems are established. The holistic fire safety of the building largely depends ...
  • Influence of Local Weather Conditions on Ventilation of a Pitched Wooden Roof 

   Bunkholt, Nora Schjøth; Gullbrekken, Lars; Kvande, Tore (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   This paper investigates the influence of temperature and wind conditions on ventilation of the air cavity beneath the roofing in a full-scale pitched wooden roof construction. The potential for condensation in the air ...
  • Luftede kledninger. Anbefalinger for klimatilpasning 

   Bunkholt, Nora Schjøth; Time, Berit; Kvande, Tore (Klima 2050 Report;23, Research report, 2021)
   Et klima i endring, med mer nedbør og slagregn samt temperaturøkning, gir behov for økt oppmerksomhet på bedre klimatilpasning av luftede kledninger for å redusere risiko for skader. Skader og problemer i tilknytning til ...
  • Mer regn, men bedre bygningsregelverk 

   Bunkholt, Nora Schjøth; Kvande, Tore (Journal article, 2020)
   SINTEF har i over 60 år analysert byggskader, både på oppdrag for byggenæringen og gjennom omfattende feltundersøkelser. En gjennomgang av sakene fra de siste fire årene tyder på at myndighetenes skjerpede krav til lufttetthet ...
  • Model of thermal buoyancy in cavity-ventilated roof constructions 

   Toivo, Säwén; Stockhaus, Martina; Hagentoft, Carl-Eric; Bunkholt, Nora Schjøth; Wahlgren, Paula (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Timber roof constructions are commonly ventilated through an air cavity beneath the roof sheathing in order to remove heat and moisture from the construction. The driving forces for this ventilation are wind pressure and ...
  • Omvendte kompakte tak. Varmetap på grunn av regn- og smeltevann 

   Bunkholt, Nora Schjøth; Andenæs, Erlend; Time, Berit; Kvande, Tore (Klima 2050 Report;37, Research report, 2022)
   Kompakte tak er tak som består av ett eller flere materiallag som ligger i en tett sandwich-konstruksjon uten luftsjikt. I omvendte kompakte tak er det vanntette sjiktet (takmembranen) plassert under isolasjonssjiktet. ...
  • Pitched unventilated wood frame roof with smart vapour barrier – field measurements 

   Bunkholt, Nora Schjøth; Gullbrekken, Lars; Time, Berit; Kvande, Tore (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Unventilated wood-frame roofs may provide smaller roof thickness and less material use compared to conventional unventilated roofs with all the thermal insulation above the load bearing structure. Unventilated roofs are, ...
  • Process induced building defects in Norway – development and climate risks 

   Bunkholt, Nora Schjøth; Gullbrekken, Lars; Time, Berit; Kvande, Tore (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The SINTEF building defects archive is an important source to knowledge on building defects in Norway. This study presents a review of defects investigated by SINTEF in the period 2017–2020, including 175 defect cases ...
  • Risikoverktøy for fuktsikker oppgradering av småhus 

   Time, Berit; Gullbrekken, Lars; Bunkholt, Nora Schjøth; Kvande, Tore (SINTEF Notat;42, Research report, 2022)
   Om risikoverktøyet. Risikoverktøyet kan brukes til å vurdere risiko for fuktproblemer ved implementering av ulike løsninger for oppgradering av boliger. Verktøyet er overordnet, men gir opplysninger om hvor man kan finne ...