• Klimatiltak i Klubben næringspark 

      Høyli, Randulf; Brendeløkken, Hanne Wasmuth; Evjemo, Jan Ove; Chauton, Matilde Skogen (SINTEF rapporter;2020:01432, Research report, 2020)
      Senja kommune regulerer planarbeidet for Klubben næringspark på Senja. Næringsparken er forbeholdt blågrønn næringsvirksomhet og så langt er det to aktører som har besluttet å etablere seg på området, herunder slakteri og ...