• A Machine Vision System for Robust Sorting of Herring Fractions 

   Guttormsen, Erik; Toldnes, Bendik; Bondø, Morten Steen; Eilertsen, Aleksander; Gravdahl, Jan Tommy; Mathiassen, John Reidar Bartle (Journal article; Peer reviewed, 2016-07-16)
   Among the rest raw material in herring (Clupea harengus) fractions, produced during the filleting process of herring, there are high-value products such as roe and milt. As of today, there has been little or no major effort ...
  • Atlantic mackerel (Scomber scombrus) change skin colour in response to crowding stress 

   Tveit, Guro Møen; Anders, Neil; Bondø, Morten Steen; Mathiassen, John Reidar Bartle; Breen, Michael (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Wild capture can be stressful for fish. Stress has the potential to induce mortality in released unwanted catches or negative flesh quality consequences in retained ones. Such effects compromise sustainable natural resource ...
  • Automatisk fjerning av svarthinne hos torsk til saltfisk og klippfisk Et grunnlag for realisering av ny teknologi 

   Westavik, Harry; Bondø, Morten Steen; Fossum, John André (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A22559, Research report, 2012-03-21)
   Prosjektet er en videreføring av forprosjektet "Karakterisering av svarthinne hos atlanterhavstorsk (Gadus morhua L.) og stillehavstorsk (Gadus macrocepha/us L.)" i regi av FHFs Faggruppe konvensjonell og er finansiert av ...
  • Automatisk singulering og kvalitets­sortering i produksjonslinje for hel laks - Sluttrapport FHF-prosjekt 900847 

   Westavik, Harry; Øye, Elling Ruud; Bondø, Morten Steen; Eilertsen, Aleksander; Mathiassen, John Reidar Bartle (SINTEF Fiskeri og Havbruk reports;A27678, Research report, 2016-05-11)
   Prosjektet startet i 2013 med målsettingen; å utvikle konsept for automatisk singulering, orientering og sortering av hel laks basert på ytre kvalitetsparametere. Konseptene som utvikles i dette prosjektet skal sannsynliggjøre ...
  • Elektrobedøving av oppdrettstorsk ved Nesset Fiskemottak. 

   Erikson, Ulf Gøran; Digre, Hanne; Bondø, Morten Steen; Schei, Marte (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A18588, Research report, 2011-01-31)
   Rapporten beskriver evaluering av fiskevelferd i forbindelse med elektrisk bedøvning av oppdrettstorsk. Ulike faktorer er nødvendig for tilfredsstillende håndtering og bedøving av torsk i kommersiell skala diskuteres. ...
  • Evaluering av laste-/losse- og kjølesystem om bord på pelagisk fartøy Effekt på fangstkvalitet 

   Aursand, Ida Grong; Bondø, Morten Steen; Fossum, John A.; Mathiassen, John Reidar Bartle (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A22610, Research report, 2012-03-29)
   To forskningstokt på hhv makrell og NVG sild ble gjennomført for å evaluere et nytt laste-, kjøle- og lossesystem installert ombord på fartøyet M/S Christina E. - Lastekapasiteten var ikke tilfredsstillende ved de to ...
  • Evaluering av teknologi for ombordpumping av pelagisk fisk 

   Aursand, Ida Grong; Dahle, Stine Wiborg; Bondø, Morten Steen (SINTEF Fiskeri og havbruk;A27203, Research report, 2015-10-02)
   Et forskningstokt med M/S Kings Bay ble gjennomført i nov-des 2008. Hensikten med toktet var å undersøke kvaliteten på NYG sild fanget med ringnot og pumpet om bord ved hjelp av to ulike pumpeteknologier, tradisjonell ...
  • Flotasjon av lakselus 

   Solvang-Garten, Torfinn; Bondø, Morten Steen; Gjøsund, Svein Helge (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A27277, Research report, 2015-04-08)
   På bakgrunn av henvendelser fra næringsaktører kontaktet FHF SINTEF Fiskeri og havbruk for en innledende studie av hvorvidt flotasjon av frittsvømmende stadier av lakselus (luselarver) kan redusere sannsynligheten for at ...
  • Fremtidens teknologi for håndtering av pelagisk fangst ombord 

   Aursand, Ida Grong; Sævik, Rita; Ervik, Espen; Bondø, Morten Steen; Eilertsen, Aleksander; Mathiassen, John Reidar Bartle; Fossum, John André; Gjelseth, Leif Roger (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A27191, Research report, 2015-11-02)
   Et nytt system for kjøling, lasting og lossing av pelagisk fisk er installert om bord på Christina E. Lasting og lossing er basert på henholdsvis under- og overtrykk. Flere forskningstokt er gjennomført for å utvikle ny ...
  • Identification of spectral signature for in situ real-time monitoring of smoltification 

   Svendsen, Eirik; Volent, Zsolt; Schellewald, Christian; Tsarau, Andrei; Bjorgan, Asgeir; Venås, Birger; Bloecher, Nina; Bondø, Morten Steen; Føre, Martin; Jónsdóttir, Kristbjörg Edda; Stefansson, Sigurd Olav (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   We describe the use of an optical hyperspectral sensing technique to identify the smoltification status of Atlantic salmon (Salmo salar) based on spectral signatures, thus potentially providing smolt producers with an ...
  • Identifikasjon av lakseindivider — Biometri fase 1 (SalmID) 

   Eilertsen, Aleksander Børresen; Dyrstad, Jonatan Sjølund; Bondø, Morten Steen (SINTEF Ocean reports;OC2017 A‐178, Research report, 2017-10-04)
   I lakseindustrien er fleksibilitet svært viktig for å kunne levere et mangfold av produkter til konsumentene, på en effektiv og lønnsom måte. På samme tid ønskes det å utnytte råvaren (fisken) på den beste og mest optimale ...
  • Ny design av silkasse for ombordhåndtering av pelagisk fisk - Effekt på råstoffkvalitet 

   Aursand, Ida Grong; Bondø, Morten Steen (SINTEF Fiskeri og havbruk;A27204, Research report, 2015-10-02)
   Et forskningstokt med M/S Kings Bay ble gjennomført i desember 2009. Hensikten med toktet var å undersøke kvaliteten på NVG sild (norsk vårgytende sild) fanget med ringnot, pumpet om bord og transportert over silkasser av ...
  • On-board Live Storage of Atlantic Cod (Gadus morhua): Effects of Capture Stress, Recovery, Delayed Processing, and Frozen Storage on Fillet Color Characteristics 

   Erikson, Ulf Gøran; Tveit, Guro Møen; Bondø, Morten Steen; Digre, Hanne (Journal article; Peer reviewed, 2019-11-11)
   On-board live storage of Atlantic cod caught by trawl was evaluated as a potential method to improve the color characteristics of fillets. Before slaughter and processing, the fish were: (i) stored live for 3–6 h, (ii) ...
  • Pilotprosjekt; Filét i Norge, en videreføring. Evaluering av en "state of the art" hvitfisk filetlinje 

   Westavik, Harry; Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Bondø, Morten Steen; Martinsen, Gustav; Salomonsen, Cecilie; Indergård, Erlend (SINTEF Ocean AS;2018:01034 A, Research report, 2018-08-14)
   Dette prosjektet dokumenterer ytelsen hos en state of the art filetlinje for hvitfisk i forhold til en standard filetlinje. Dette er verdifull informasjon for filetnæringen i prosessen med å utvikle kostnadseffektive og ...
  • Presisjon ved telling av laks (PRESAL) - Faglig sluttrapport 

   Misund, Andreas Ugelvik; Bondø, Morten Steen; Nissen, Oscar; Slette, Hans Tobias; Muri, Harald Ian; Sunde, Leif Magne; Johansen, Malin; Hilling, Ann-Cecilie; Thyholt, Kari (SINTEF Ocean rapporter;2023:01614 A, Research report, 2023-12-21)
   Rapporten presenterer og summerer opp resultatene fra FHF-prosjektet «Presisjon ved telling av laks» (PRESAL). Prosjektet har anvendt en tverrfaglig metodisk tilnærming for å undersøke hva som er mulig nøyaktighet med ...
  • Teknologi for optimal håndtering av pelagisk fisk ombord - Evaluering av fiskekvalitet som funksjon av design av sil kasse samt utvikling av et stikkprøvesystem for automatisk vektestimering av enkeltfisk 

   Aursand, Ida Grong; Mathiassen, John Reidar Bartle; Bondø, Morten Steen; Toldnes, Bendik (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A27205, Research report, 2015-10-02)
   Høsten 2010 ble to forskningstokt på hhv makrell og NVG sild gjennomført. Toktene hadde to delmål. Delmål 1 var å evaluere fiskekvaliteten som funksjon av design av sil kasse. Designet av silkassen, temperaturen i RSW-tankene, ...
  • Utvikling av system for automatisk prøvetaking og vektestimering av pelagisk fisk ombord på fiskefartøy 

   Aursand, Ida Grong; Eilertsen, Aleksander Børresen; Toldnes, Bendik; Mathiassen, John Reidar Bartle; Salomonsen, Cecilie; Bondø, Morten Steen (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A24002, Research report, 2013-02-22)
   Rapporten oppsummerer resultatene fra Fase I av HIF-prosjektet "Utvikling av system for vektestimering av pelagisk fisk ombord". I Fase I er det utviklet prinsipp for representativt prøveuttak av fisk, prinsipp for infeed ...
  • Valorisation of Frozen Cod (Gadus morhua) Heads, Captured by Trawl and Longline by the Oceanic Fleet, by Enzymatic Hydrolysis 

   Remme, Jannicke; Tveit, Guro Møen; Bondø, Morten Steen; Slizyte, Rasa; Ólafsdóttir, Aðalheiður; Jónsdóttir, Rósa; Geirsdóttir, Margrét; Carvajal, Ana Karina (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   In the Norwegian oceanic fleet, whitefish onboard processing creates a great amount of rest raw materials. Cod heads are nutritious and a good source for production of high-quality marine peptides. Frozen cod heads, captured ...
  • Vektestimering av enkeltfisk ombord 

   Aursand, Ida Grong; Toldnes, Bendik; Bondø, Morten Steen; Fossum, John André; Eilertsen, Aleksander Børresen; Salomonsen, Cecilie (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A22527, Research report, 2012-03-12)
   Prissetting av pelagisk fisk er i stor grad basert på individvekt og fastsatte vektklasser. Det er derfor av stor betydning å ha et godt estimat på vektfordelingen til fisken i hele verdikjeden, fra fangst til produkt - ...