• Adding country resolution to EXIOBASE: impacts on land use embodied in trade 

   Bjelle, Eivind Lekve; Többen, Johannes Reinhard; Stadler, Konstantin; Kastner, Thomas; Theurl, Michaela; Erb, Karl-Heinz; Steen-Olsen, Kjartan; Wiebe, Kirsten Svenja; Wood, Richard (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Multiregional input–output (MRIO) databases are used to analyze the impact of resource use and environmental impacts along global supply chains. To accurately account for pressures and impacts that are highly concentrated ...
  • Analyse av Sivas næringshager og inkubatorer i Innlandet 

   Sandberg, Eli; Bjelle, Eivind Lekve; Kvellheim, Ann Kristin; Ekambaram, Anandasivakumar; Vik, Lars Harald; Hatling, Morten Arnt (SINTEF rapport;2020:01069, Research report, 2020)
   Denne rapporten gir et teoretisk bakteppe for et innovasjonssystem, og trekker dette inn i Innland-kontekst ved å gjøre en grov kartlegging av Innlandets innovasjonsstruktur. Det er et stort mangfold i innovasjonsstrukturen, ...
  • Future changes in consumption: The income effect on greenhouse gas emissions 

   Bjelle, Eivind Lekve; Wiebe, Kirsten Svenja; Többen, Johannes; Tisserant, Alexandre; Ivanova, Diana; Vita, Gibran; Wood, Richard (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The scale and patterns of household consumption are important determinants of environmental impacts. Whilst affluence has been shown to have a strong correlation with environmental impact, they do not necessarily grow at ...
  • Impact assessment of zero emission building processes in Oslo 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Sandberg, Eli; Thorne, Rebecca Jayne; Pinchasik, Daniel Ruben; Sundvor, Ingrid; Bjelle, Eivind Lekve; Gjersvik, Reidar (SINTEF Fag, Research report, 2022)
   The goal of the City of Oslo is that building and construction activities in Oslo shall be zero emission by 2030. From 2025, building and construction work carried out on assignment for the City of Oslo shall be zero ...
  • Insentiver og kriterier for klimatilpasning – reduksjon av klimagassutslipp og energieffektivisering med overføringsverdi og pekere framover 

   Sandberg, Eli; Bjelle, Eivind Lekve (SINTEF Notat;41, Research report, 2021)
   Dette notatet presenterer en kartlegging av insentiver for klimatilpasning og energieffektivi-sering for boliger, og insentivordninger for klimatilpasning for andre markedssegmenter for å drøfte grad av overføringsverdi ...
  • Offshore Wind: Employment and value creation of EPCI exports in Norway 

   Rocha Aponte, Fabian; Andersen, Tina; Nørstebø, Vibeke Stærkebye; Uggen, Kristin Tolstad; Bjelle, Eivind Lekve; Wiebe, Kirsten Svenja (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The objective of this study is to investigate the value creation potential and the employment effects for the offshore wind engineering, procurement, construction and installation (EPCI) sector in Norway up to 2030 considering ...
  • Utslippsfri byggeprosess i Oslo. Konsekvensutredning 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Sandberg, Eli; Thorne, Rebecca Jayne; Pinchasik, Daniel Ruben; Sundvor, Ingrid; Bjelle, Eivind Lekve; Gjersvik, Reidar (SINTEF Fag;89, Research report, 2022)
   Oslo kommune har som mål at bygge- og anleggsvirksomheten i Oslo skal være utslippsfri i 2030. Fra 2025 skal bygge- og anleggsarbeider på oppdrag for Oslo kommune gjennomføres utslippsfritt. Denne konsekvensutredningen ...