• Classification of Aquaculture Locations in Norway With Respect to Wind Wave Exposure 

   Lader, Pål; Kristiansen, David; Alver, Morten; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Myrhaug, Dag (ASME Digital collection;OMAE2017-61659, Chapter, 2017)
   In Norway there are a total of 1070 registered sites for salmon farming all along the coast. Trends in the aquaculture industry in the recent decade are that salmon farming sites tend to gradually relocate to more wave and ...
  • Environmental Description in the Design of Fish Farms at Exposed Locations 

   Kristiansen, David; Aksnes, Vegard Øgård; Su, Biao; Lader, Pål; Bjelland, Hans Vanhauwaert (ASME Proceedings | Ocean Space Utilization;OMAE2017-61531, Chapter, 2017-06-25)
   This paper addresses the description of exposure from waves and currents in coastal regions for design of marine fish farms. Representative descriptions of environmental conditions are important inputs to the design and ...
  • Fish welfare based classification method of ocean current speeds at aquaculture sites 

   Jónsdóttir, Kristbjörg Edda; Hvas, Malthe; Alfredsen, Jo Arve; Føre, Martin; Alver, Morten; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Oppedal, Frode (Journal article; Peer reviewed, 2019-06-06)
   A major trend in marine aquaculture is to move production to more exposed sites with occasionally rough ocean current events. However, it is unclear whether fish will thrive in these extreme environments, since thorough ...
  • Fôrleveranse til oppdrettsanlegg Demonstrasjon DINO – Dynamiske informasjonssystem for operativ beslutningsstøtte i kystsonen 

   Torsethaugen, Knut; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Ellingsen, Ingrid H.; knudsen, øyvind; Alver, Morten; Haugen, Tony Idar; Sanne, Finn Otto; Bjarnar, Morten Lund; Hjøllo, Bjørn Åge; Høylandskjær, Ståle; Flægstad, Frode; Neshaug, Vegard; Ording, Svein (SINTEF Fiskeri og havbruk;A22357, Research report, 2012-02-21)
   Rapporten beskriver planlegging og gjennomføringen av en tenkt forleveranse til ACE sitt oppdrettsanlegg på Tristein. Hensikten var å vise hvordan teknologi og beslutningsstøttesystem, som er videreutviklet i prosjektet, ...
  • Fremtidens oppdrettsnot - Forprosjekt med arbeidsmøte 

   Lien, Andreas Myskja; Bjelland, Hans Vanhauwaert (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A104046, Research report, 2010-07-07)
   Med bakgrunn i utfordringer knyttet til rømming og begroing ved dagens nylonnot ble det den 24. juni 2010 avholdt et arbeidsmøte for å identifisere status innen relevante fagområder og skape engasjement og interesse for ...
  • Load Coefficients and Dimensions of Raschel Knitted Netting Materials in Fish Farms 

   Føre, Heidi Moe; Endresen, Per Christian; Bjelland, Hans Vanhauwaert (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   New types of fish farms are often larger and structurally more complex than conventional fish farming structures, and associated challenges concerning safety and costs increase correspondingly. Thus, increased precision ...
  • Løsninger og utfordringer for utøvelse av biomassekontroll i lakseoppdrett 

   Bjelland, Hans Vanhauwaert; Høy, Erik; Rundtop, Per; Frank, Kevin; Sunde, Leif Magne (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A23546, Research report, 2012-10-24)
   Funn fra arbeidsområde 4 i forskningsprosjektet EXACTUS Denne rapporten dokumenterer forhold og begrensninger ved bruken av løsninger for biomassekontroll i lakseoppdrett, og baserer seg på funn i arbeidsområde 4 i ...
  • Occupational health, safety and work environments in Norwegian fish farming - employee perspective 

   Thorvaldsen, Trine; Kongsvik, Trond; Holmen, Ingunn Marie; Størkersen, Kristine Vedal; Salomonsen, Cecilie; Sandsund, Mariann; Bjelland, Hans Vanhauwaert (Journal article; Peer reviewed, 2020-07-15)
   Background Aquaculture workers are exposed to several workplace hazards. Norwegian fish farming has a high occupational injury rate. This article provides new knowledge about workers' perceptions of their health and work ...
  • Sikker design i havbruk - Designmetodikk, status og anbefalinger for produkt- og tjenesteutvikling som ivaretar ansattes helse og sikkerhet - 2019:00574 A 

   Salomonsen, Cecilie; Thorvaldsen, Trine; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Holmen, Ingunn Marie (SINTEF Ocean rapporter;2019:00574 A, Research report, 2019-05-29)
   Denne rapporten presenterer anbefalinger for produkt- og tjenesteutvikling som ivaretar ansattes helse og sikkerhet ("sikker design"). Anbefalingene er basert på kjente designprinsipper, tidligere forskning om HMS i havbruk, ...
  • Summary of results from the SALMODIS project 

   Bjelland, Hans Vanhauwaert (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26093, Research report, 2014-05-12)
   This report summarises the results from the SALMODIS project. Through a multidisciplinary approach, the project has addressed the needs for improved knowledge and tools for decision support related to disease management ...
  • Technological innovations promoting sustainable salmon (Salmo salar) aquaculture in Norway 

   Føre, Heidi Moe; Thorvaldsen, Trine; Osmundsen, Tonje Cecilie; Asche, Frank; Tveterås, Ragnar; Fagertun, Jan Tore; Bjelland, Hans Vanhauwaert (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   While highly successful in terms of profitable seafood production, salmon (Salmo salar) aquaculture may also be a source of potential negative environmental externalities. In an attempt to address these challenges through ...