• E-commerce and prevalence of last mile practices 

   Bjerkan, Kristin Ystmark; Bjørgen, Astrid; Hjelkrem, Odd Andre (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This study uses survey data collected from 500 individuals in the capital region of Norway to unveil demographic properties, travel behavior and last mile practices among e-commerce users. The study shows several correlations ...
  • Grønn bydistribusjon i Oslo 

   Bjørgen, Astrid; Bjerkan, Kristin Ystmark; Roche-Cerasi, Isabelle; Foss, Trond; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Levin, Tomas; Bakås, Ottar; Andersen, Jardar (SINTEF Rapport;A26453, Research report, 2014)
   ISBN nr. 9788214057867
  • Hjemlevering av mat og dagligvarer i Oslo og Akershus. Resultater fra en telefonundersøkelse. 

   Bjerkan, Kristin Ystmark; Hjelkrem, Odd Andre; Bjørgen, Astrid (SINTEF Rapport;2019:00654, Research report, 2019)
   Rapporten ser på sammenhengen mellom reisevaner og forbrukervaner til E-handel av matvarer. Studien baserer seg på telefonintervju med 501 forbrukere som har benyttet seg av hjemlevering av dagligvarer og/eller matkasser ...
  • How to build stakeholder participation in collaborative urban freight planning 

   Bjørgen, Astrid; Fossheim, Karin; Macharis, Cathy (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Although freight issues are often the subject of controversy within urban communities, urban freight stake-holders rarely participate in local planning processes. This paper studies how different criteria to ensure actor ...
  • Integration of urban freight transport in city planning: Lesson learned 

   Bjørgen, Astrid; Ryghaug, Marianne (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The paper explores how governing bodies and planning authorities in Norway take urban freight transport into consideration in three different cities. Based on empirical studies of actors and processes relevant to city ...
  • Nye muligheter for verdiskaping i Norge 

   Størseth, Trond Røvik; Kaspersen, Jon Harald; Størseth, Trond Røvik; Kaspersen, Jon Harald; Sletta, Håvard; Skjermo, Jorunn; Hagemann, Andreas; Sheridan, Edel; Røkke, Nils; Sørum, Lars; Shmueli, Andrea; Rødseth, Ørnulf J.; Kvamstad-Lervold, Beate; Lødeng, Rune; Tschentscher, Roman; Bjørgen, Astrid; Heyn, Richard; Dahl, Nina; Ringdalen, Eli; Hovland, Jon; Helness, Herman; Handå, Aleksander; Grande, Carlos A.; Wærnes, Ole; Høgaas, Per Helge; Alnæs, Lisbeth; Eidem, Per A.; Røkke, Nils; Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard; Rüther, Petra; Time, Berit; Slapø, Fredrik (SINTEF rapporter;, Research report, 2019-08)
   Denne rapporten er levert av SINTEF på oppdrag fra NHO. Den er en del av et større utredningsarbeid – «Veikart for fremtidens næringsliv». I dette arbeidet deltar SINTEF med beskrivelser og analyser knyttet til sentrale ...
  • Prøveprosjekt som metode. Konsekvenser for bylogistikk i Olav Tryggvasons gate, Trondheim. Gjennomgang av prøveprosjektet. Utvikling og bruk av videoanalyse og geofence for bedre datagrunnlag. 

   Bjørgen, Astrid; Karlsson, Hampus; Dahl, Erlend; Arnesen, Petter; Bjørge, Nina Møllerstuen; Hansen, Lillian; Ryghaug, Marianne (SINTEF rapport;2021:00493, Research report, 2021)
   Prøveprosjekt er brukt som metode i transformasjon av Olav Tryggvasons gate, fra å være en gjennomfartsåre til en miljøgate, for å samle erfaringer om ulike tiltak som skal øke kvaliteten i gaten, økte attraktiviteten for ...
  • The complexity of planning for goods delivery in a shared urban space: a case study involving cyclists and trucks 

   Pitera, Kelly; Pokorny, Petr; Kristensen, Terje; Bjørgen, Astrid (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Introduction Growth in urban areas has resulted in conflicts between road users as they share the roadway. Such conflicts are only exacerbated by failings in the planning process. The purpose of this study is to examine, ...
  • The potential for coordinated logistics planning at the local level: A Norwegian in-depth study of public and private stakeholders 

   Bjørgen, Astrid; Seter, Hanne; Kristensen, Terje; Pitera, Kelly (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Transport is strongly linked to cities and affected by planning related to their future. Trends such as population growth and aging, liveable cities, infrastructure resilience, and changes in land use patterns are reshaping ...