• Bærekraftig forvaltning, drift og vedlikehold av overvannsløsninger. Forprosjekt 

   Rasten, Britt; Haga, Ivar Tangerud; Møller-Pedersen, Per; Oterkjær, Anne Cecilie; Berget, Oddbjørn; Barrio, Maria; Sivertsen, Edvard; Dybvik, Amalie Sørheim (Research report, 2022)
   Dette forprosjektet ble gjennomført i regi av Construction City klyngen med Storm Aqua, Multiconsult, Aspelin Ramm Eiendom, OBOS og SINTEF som aktive prosjektdeltakere. Prosjektet er gjennomført med støtte fra Oslo kommune ...
  • CO2 Field Lab at Svelvik Ridge: Site Suitability 

   Bakk, Audun; Girard, Jean-Francois; Lindeberg, Erik Gøsta Brun; Aker, Eyvind; Wertz, Frederic; Buddensiek, Maike-Liselotte; Barrio, Maria; Jones, David (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   A field laboratory for monitoring CO2 migration has been established in the Holocene deposit of the Svelvik ridge, located at the sill of the Drammensfjord 50 km south of Oslo. Initial characterization of the site shows ...
  • Forurenset overvann. En litteraturstudie 

   Sivertsen, Edvard; Raspati, Gema Sakti; Barrio, Maria; Bruaset, Stian; Azrague, Kamal (Klima 2050 Report;28, Research report, 2021)
   I løpet av de siste fem-seks årene har det i Norge vært en økende interesse for håndtering av overvann. Fokuset har stort sett vært på håndtering av overvannsmengde, men også håndtering av forurensninger i overvannet har ...
  • Nye muligheter for verdiskaping i Norge 

   Størseth, Trond Røvik; Kaspersen, Jon Harald; Størseth, Trond Røvik; Kaspersen, Jon Harald; Sletta, Håvard; Skjermo, Jorunn; Hagemann, Andreas; Sheridan, Edel; Røkke, Nils; Sørum, Lars; Shmueli, Andrea; Rødseth, Ørnulf J.; Kvamstad-Lervold, Beate; Lødeng, Rune; Tschentscher, Roman; Bjørgen, Astrid; Heyn, Richard; Dahl, Nina; Ringdalen, Eli; Hovland, Jon; Helness, Herman; Handå, Aleksander; Grande, Carlos A.; Wærnes, Ole; Høgaas, Per Helge; Alnæs, Lisbeth; Eidem, Per A.; Røkke, Nils; Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard; Rüther, Petra; Time, Berit; Slapø, Fredrik (SINTEF rapporter;, Research report, 2019-08)
   Denne rapporten er levert av SINTEF på oppdrag fra NHO. Den er en del av et større utredningsarbeid – «Veikart for fremtidens næringsliv». I dette arbeidet deltar SINTEF med beskrivelser og analyser knyttet til sentrale ...
  • Nye muligheter for verdiskaping i Norge 

   Almås, Karl Andreas; Barrio, Maria; Fleischer, Vincent; Haugan, Petter M.; Sand, Gunnar (SINTEF Rapport;, Research report, 2019)
   Med kurs mot ukjent fremtid. Denne rapporten er levert av SINTEF på oppdrag fra NHO. Den er en del av et større utredningsarbeid – «Veikart for fremtidens næringsliv». I dette arbeidet deltar SINTEF med beskrivelser og ...