• Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten - utfordringer og helsefremmende faktorer 

   Thorvaldsen, Trine; Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie; Aasmoe, lisbeth; Sønvisen, Signe Annie; Øren, Anita; Heidelberg, Cecilie Thon; Bang, Berit (SINTEF Ocean rapporter;2018:0287, Research report, 2018-03-08)
   Fiskere kan være eksponert for en rekke ugunstige arbeidsforhold og har høyere risiko for å bli utsatt for skader enn andre yrkesgrupper. Rapporten oppsummerer funn fra prosjektet "Working environment and health in the ...
  • Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten - utfordringer og helsefremmende faktorer 

   Thorvaldsen, Trine; Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie; Aasmoe, lisbeth; Sønvisen, Signe Annie; Øren, Anita; Heidelberg, Cecilie Thon; Bang, Berit (SINTEF Rapport;2018:0287, Research report, 2018)
   Fiskere kan være eksponert for en rekke ugunstige arbeidsforhold og har høyere risiko for å bli utsatt for skader enn andre yrkesgrupper. Rapporten oppsummerer funn fra prosjektet "Working environment and health in the ...
  • Exposure to Bioaerosols during Fish Processing on Board Norwegian Fishing Trawlers 

   Heidelberg, Cecilie Thon; Bang, Berit; Thomassen, Marte Renate; Kamath, Sandip D.; Ruethers, Thimo; Lopata, Andreas L.; Madsen, Anne Mette; Sandsund, Mariann; Aasmoe, Lisbeth (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Objectives:The main objective was to gain more knowledge on exposure to bioaerosols in the processing area on board fishing trawlers. Methods: Exposure sampling was carried out during the work shifts when processing ...