• Aerogel vs. argon insulation in windows: A greenhouse gas emissions analysis 

   Lolli, Nicola; Andresen, Inger (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The scope of this study is a comprehensive analysis of the greenhouse gas emissions from the partial substitution of triple-glazing units with argon gas (U-value of 0.79 W/m2 K) with double-glazing units with either ...
  • Effekter av teknologiske endringer på norsk nærings- og arbeidsliv 

   Carlin, Mats Stefan; Skjellaug, Bjørn; Nygaard, Stian; Vermesan, Ovidiu; Svagård, Ingrid Storruste; Andreassen, Tor W.; Knutstad, Gaute Andreas Johansen; Gran, Inge Røinaas; Andresen, Inger; Røhne, Mette; Ausen, Dag; Boysen, Elin Sundby (, Research report, 2015)
   Denne rapporten gir en bred tilnærming til hvordan teknologiske endringer/ nyvinninger bidrar til å endre digitale og fysiske produksjonsprosesser for varer og tjenester, samt en analyse av hvordan dette påvirker norsk ...
  • Embodied greenhouse gas emissions from PV systems in Norwegian residential Zero Emission Pilot Buildings 

   Kristjansdottir, Torhildur; Good, Clara Stina; Inman, Marianne Rose; Schlanbusch, Reidun Dahl; Andresen, Inger (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Greenhouse gas (GHG) emissions from the combustion of fossil energy need to be reduced to combat global climate change. For zero energy and Zero Emission Buildings (ZEB), photovoltaic solar energy systems are often installed. ...
  • Energibruk i bygninger. Nasjonal database og sammenligning av beregnet og målt energibruk 

   Dokka, Tor Helge; Svensson, Anna; Wigenstad, Tore; Andresen, Inger; Simonsen, Ingeborg; Berg, Torer F. (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);76, Research report, 2011)
  • Erfaringer med bygningsintegrerte solfangere i Norge 

   Simonsen, Ingeborg; Time, Berit; Andresen, Inger (ZEB Project report;2, Research report, 2011)
  • Evaluering av Enovas passivhusprogram 

   Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Haavik, Torgeir K; Gjøsund, Gudveig; Johansen, Jens Petter; Lånke, Arne Fredrik; Berg, Heidi Ødegård; Andresen, Inger; Skeie, Kristian Stenerud (Research report, 2015)
   NTNU Samfunnsforskning, Studio Apertura har i samarbeid med Rambøll og SINTEF Byggforsk evaluert Enovas støtteprogram for nye og eksisterende bygninger som oppgraderes eller bygges på passivhus- eller lavenergibyggnivå. ...
  • Greenhouse gas balances in Zero Emission Buildings – Electricity conversion factors revisited 

   Andresen, Inger; Lien, Kristian Myklebust; Berker, Thomas; Sartori, Igor (ZEB Project report;37, Research report; Report, 2017)
   Reduction of energy use and GHG emissions in the building sector is a high priority. The EU 2050 roadmap that was established in 2010, states that to achieve a global warming of less than 2°C in this century, Europe should ...
  • Guidelines for energy efficiency concepts in office buildings in Norway 

   Haase, Matthias; Buvik, Karin; Dokka, Tor Helge; Andresen, Inger (Project report;56, Research report, 2010)
  • Kostnader for nye småhus til høyere energistandard 

   Skeie, Kristian Stenerud; Lien, Anne Gunnarshaug; Svensson, Anna; Andresen, Inger (SINTEF Fag;37, Research report, 2016)
   Hvor mye mer koster det å bygge småhus etter de nye energikravene i TEK10 eller som passivhus? Blir det en forskjell om kravene beregnes med tiltaksmetoden eller med rammekravmetoden? I denne rapporten er kostnadene beregnet ...
  • Lessons learnt from embodied GHG emission calculations in zero emission buildings (ZEBs) from the Norwegian ZEB research centre 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fufa, Selamawit Mamo; Kristjansdottir, Torhildur Fjola; Andresen, Inger (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The objective of this work is to present, evaluate and discuss the calculation methodology and embodied greenhouse gas (GHG) emission results from zero emission building (ZEB) case studies from the Norwegian ZEB research ...
  • Miljøvennlig varmeforsyning til lavenergi- og passivhus. En casestudie 

   Andresen, Inger; Buvik, Karin; Grini, Catherine; Sjøstrand, Karin; Thyholt, Marit; Wigenstad, Tore (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);59, Research report, 2010)
   Fem norske byggeprosjekter med lavenergi- og passivhusstandard er analysert med fokus på valg av varmeforsyningsløsning. De ulike varmeforsyningsløsningene er vurdert i forhold til utslipp av klimagasser og privatøkonomisk ...
  • Moisture Conditions in Passive House Wall Constructions 

   Gullbrekken, Lars; Geving, Stig; Time, Berit; Andresen, Inger (Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Buildings for the future, i.e zero emission buildings and passive houses, will need well insulated building envelopes, which includes increased insulation thicknesses for roof, wall and floor constructions. Increased ...
  • Mot karbonnøytrale boligområder : Utforming av bygninger og energiforsyning – erfaringer fra pilotprosjekter i Norge 

   Fredriksen, Eyvind; Andresen, Inger (ZEB Project report;18, Research report, 2014)
  • Mulighetsstudie. Solenergi i Norge 

   Halvorsen, Una M.; Bernhard, Peter; Salvesen, Fritjof; Bugge, Lars; Andresen, Inger; Simonsen, Ingeborg (Research report, 2011)
   Med solenergi menes i denne sammenhengen energi produsert i solcellepanel og solfangere. I disse omdannes strålingsenergi til henholdsvis elektrisitet og varme. Solenergi må konkurrere med andre energibærere og -teknologi. ...
  • Naturlig klimatiserte kontorbygg. Analyse av et ”nullkonsept” i norsk klima 

   Gruner, Michael; Skeie, Kristian; Andresen, Inger (SINTEF Notat;, Research report, 2017)
   Et alternativ til "aktive" avanserte tekniske systemer kan være naturlig klimatisering der det brukes "passive" løsninger som utnytter fysiske prinsipper og naturlige drivkrefter for å klimatisere bygningen. Et fullt ...
  • A Norwegian ZEB Definition Guideline 

   Fufa, Selamawit Mamo; Schlanbusch, Reidun Dahl; Sørnes, Kari; Inman, Marianne Rose; Andresen, Inger (ZEB Project report;29, Research report, 2016)
   The objective of this report is to provide a comprehensive and consistent guideline for the Norwegian definition of Zero Emission Buildings (ZEB) and the associated calculation methodologies. The guidelines described in ...
  • Pilot Building Powerhouse Kjørbo. As Built Report 

   Sørensen, Åse Lekang; Andresen, Inger; Walnum, Harald Taxt; Alonso, Maria Justo; Fufa, Selamawit Mamo; Jenssen, Bjørn; Rådstoga, Olav; Hegli, Tine; Fjeldheim, Henning (ZEB Project report;35, Research report, 2017)
   Powerhouse Kjørbo, located in Sandvika near Oslo, consists of two office blocks from the 1980´s that have been upgraded to energy-efficient and modern offices. The Powerhouse goal is that the refurbished buildings over ...
  • Planlegging av solvarmeanlegg for lavenergiboliger og passivhus. En introduksjon 

   Andresen, Inger (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);22, Others, 2008)
  • Solfangervegg – potensialstudie : Yttervegg i betong med innstøpte gummislanger – resultater av modellering 

   Haase, Matthias; Andresen, Inger (SINTEF Notat;14, Research report, 2015)
   Rapporten viser beregninger av energiutbyttet fra solfanger integrert i betongvegg for å produsere varmtvann. Fem bygningstyper er analysert. Ut fra solstråling og systemvirkningsgrader er det beregnet hvor store ...
  • The Visund office building, Haakonsvern, Bergen. As-built report 

   Sørensen, Åse Lekang; Mysen, Steinar Mads; Andresen, Inger; Hårklau, Bjarte; Lunde, Arild (ZEB Project report;36, Research report, 2017)
   The Visund office building is a pilot project within the Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) in Norway. The building has 2031 m2 of heated floor area and is located at Haakonsvern, about 15 km from the centre ...