• A Norwegian ZEB Definition Guideline 

   Fufa, Selamawit Mamo; Schlanbusch, Reidun Dahl; Sørnes, Kari; Inman, Marianne Rose; Andresen, Inger (ZEB Project report;29, Research report, 2016)
   The objective of this report is to provide a comprehensive and consistent guideline for the Norwegian definition of Zero Emission Buildings (ZEB) and the associated calculation methodologies. The guidelines described in ...
  • A Norwegian zero emission neighbourhood (ZEN) definition and a ZEN key performance indicator (KPI) tool 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fufa, Selamawit Mamo; Andresen, Inger; Brattebø, Helge; Gustavsen, Arild (Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Within the Norwegian Research Centre for Zero Emission Neighbourhoods (ZEN) in smart cities, a definition for achieving zero emission neighbourhoods will be developed and tested against nine pilot areas. The ZEN definition ...
  • Aerogel vs. argon insulation in windows: A greenhouse gas emissions analysis 

   Lolli, Nicola; Andresen, Inger (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The scope of this study is a comprehensive analysis of the greenhouse gas emissions from the partial substitution of triple-glazing units with argon gas (U-value of 0.79 W/m2 K) with double-glazing units with either ...
  • Analysing electricity demand in neighbourhoods with electricity generation from solar power systems: A case study of a large housing cooperative in Norway 

   Sørensen, Åse Lekang; Sartori, Igor; Lindberg, Karen Byskov; Andresen, Inger (Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2019)
   An energy management system can be introduced on a neighbourhood level, to achieve energy goals such as increased self-consumption of locally produced energy. In this case-study, electricity generation from photovoltaic ...
  • Analysis of residential EV energy flexibility potential based on real-world charging reports and smart meter data 

   Sørensen, Åse Lekang; Lindberg, Karen Byskov; Sartori, Igor; Andresen, Inger (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The increase in the number of electric vehicles leads to an increased demand for residential charging. While EV electric loads can have a negative impact on the power grid, they also represent a large potential for energy ...
  • Design and performance predictions of plus energy neighbourhoods – Case studies of demonstration projects in four different European climates 

   Andresen, Inger; Trulsrud, Tonje Healey; Finocchiaro, Luca; Nocente, Alessandro; Tamm, Meril; Ortiz, Joana; Salom, Jaume; Magyari, Ábel; Oeffelen, Linda Hoes-van; Borsboom, Wouter; Kornaat, Wim; Gaitani, Niki (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The article presents the design of four plus energy neighbourhood demonstration projects located in different climate zones in Europe. The demo projects are a part of the Horizon 2020 project ‘syn.ikia’, which aims to ...
  • Effekter av teknologiske endringer på norsk nærings- og arbeidsliv 

   Carlin, Mats Stefan; Skjellaug, Bjørn; Nygaard, Stian; Vermesan, Ovidiu; Svagård, Ingrid Storruste; Andreassen, Tor W.; Knutstad, Gaute Andreas Johansen; Gran, Inge Røinaas; Andresen, Inger; Røhne, Mette; Ausen, Dag; Boysen, Elin Sundby (, Research report, 2015)
   Denne rapporten gir en bred tilnærming til hvordan teknologiske endringer/ nyvinninger bidrar til å endre digitale og fysiske produksjonsprosesser for varer og tjenester, samt en analyse av hvordan dette påvirker norsk ...
  • Electricity analysis for energy management in neighbourhoods: Case study of a large housing cooperative in Norway 

   Sørensen, Åse Lekang; Sartori, Igor; Lindberg, Karen Byskov; Andresen, Inger (Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2019)
   As a basis for energy management in apartment blocks, this paper characterises electricity use in a Norwegian housing cooperative with 1,058 apartments. In 2018, the average specific electricity delivery to apartments and ...
  • Embodied greenhouse gas emissions from PV systems in Norwegian residential Zero Emission Pilot Buildings 

   Kristjansdottir, Torhildur; Good, Clara Stina; Inman, Marianne Rose; Schlanbusch, Reidun Dahl; Andresen, Inger (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Greenhouse gas (GHG) emissions from the combustion of fossil energy need to be reduced to combat global climate change. For zero energy and Zero Emission Buildings (ZEB), photovoltaic solar energy systems are often installed. ...
  • Energibruk i bygninger. Nasjonal database og sammenligning av beregnet og målt energibruk 

   Dokka, Tor Helge; Svensson, Anna; Wigenstad, Tore; Andresen, Inger; Simonsen, Ingeborg; Berg, Torer F. (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);76, Research report, 2011)
  • Energy flexibility potential of domestic hot water systems in apartment buildings 

   Sørensen, Åse Lekang; Walnum, Harald Taxt; Sartori, Igor; Andresen, Inger (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Domestic Hot Water (DHW) storage tanks are identified as a main source of flexible energy use in buildings. As a basis for energy management in apartment buildings, this paper describes the aggregated DHW use in a case ...
  • Erfaringer med bygningsintegrerte solfangere i Norge 

   Simonsen, Ingeborg; Time, Berit; Andresen, Inger (ZEB Project report;2, Research report, 2011)
   Hovedmålet til forskningssenteret ”Zero Emission Buildings” ZEB er å utvikle produkter og løsninger som skal gi oss bygninger med null klimagassutslipp knyttet til produksjon, drift og avhending. Skal vi klare dette må ...
  • Evaluering av Enovas passivhusprogram 

   Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Haavik, Torgeir K; Gjøsund, Gudveig; Johansen, Jens Petter; Lånke, Arne Fredrik; Berg, Heidi Ødegård; Andresen, Inger; Skeie, Kristian Stenerud (Research report, 2015)
   NTNU Samfunnsforskning, Studio Apertura har i samarbeid med Rambøll og SINTEF Byggforsk evaluert Enovas støtteprogram for nye og eksisterende bygninger som oppgraderes eller bygges på passivhus- eller lavenergibyggnivå. ...
  • FutureBuilt Zero - A simplified dynamic LCA method with requirements for low carbon emissions from buildings 

   Resch, Eirik; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Tellnes, Lars G. F.; Andresen, Inger; Selvig, Eivind; Stoknes, Stein (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   FutureBuilt is a voluntary program for ambitious low-carbon construction projects. To incentivize measures that lead to the lowest climate change impact from all aspects of buildings and according to national Paris agreement ...
  • FutureBuilt ZERO metodebeskrivelse 

   Resch, Eirik; Andresen, Inger; Selvig, Eivind; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Tellnes, Lars G. F.; Stoknes, Stein (Research report; Others, 2020)
   FutureBuilt ZERO introduserer kriterier for netto klimagassutslipp over hele byggets levetid. Kriteriene strammes gradvis inn over tid for_a bidra til at Norge n_ar sine klimam_al. FutureBuilt _nsker _a best mulig insentivere ...
  • GHG emission requirements and benchmark values in Norwegian building codes 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Selvig, Eivind; Fuglseth, Mie Sparby; Resch, Eirik; Lausselet, Carine; Andresen, Inger; Brattebø, Helge; Hahn, Ulla (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   As a response to the Paris agreement, Norway is committed to reducing greenhouse gas (GHG) emissions by 50 percent by 2030. Highly energy-efficient buildings have a greater proportion of embodied GHG emissions from material ...
  • Greenhouse gas balances in Zero Emission Buildings – Electricity conversion factors revisited 

   Andresen, Inger; Lien, Kristian Myklebust; Berker, Thomas; Sartori, Igor (ZEB Project report;37, Research report; Report, 2017)
   Reduction of energy use and GHG emissions in the building sector is a high priority. The EU 2050 roadmap that was established in 2010, states that to achieve a global warming of less than 2°C in this century, Europe should ...
  • Guidelines for energy efficiency concepts in office buildings in Norway 

   Haase, Matthias; Buvik, Karin; Dokka, Tor Helge; Andresen, Inger (Project report;56, Research report, 2010)
  • Heat analysis for energy management in neighbourhoods: case study of a large housing cooperative in Norway 

   Sørensen, Åse Lekang; Lindberg, Karen Byskov; Walnum, Harald Taxt; Sartori, Igor; Aakenes, Ulf Roar; Andresen, Inger (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   As a basis for energy management in apartment blocks, this paper characterises heat use in a large housing cooperative in Norway, with in total 1,058 apartments. Heat measurements with hourly resolution are available from ...
  • Klimagasskrav til materialbruk i bygninger. Utvikling av grunnlag for å sette absolutte krav til klimagassutslipp fra materialbruk i norske bygninger 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Selvig, Eivind; Fuglseth, Mie; Resch, Eirik; Lausselet, Carine; Andresen, Inger; Brattebø, Helge; Hahn, Ulla (ZEN Report;24, Research report, 2020)
   Målsetninger om klimagassutslippsreduksjoner fra materialbruk i bygg har fram til i dag vært knyttet til prosentvis reduksjon sammenlignet med referansebygg. Fordelen ved denne tilnærmingen er at det har vært mulig å sette ...