• Bærekraftig fôr til norsk laks 

   Almås, Karl Andreas; Josefsen, Kjell Domaas; Gjøsund, Svein Helge; Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Jafarzadeh, Sepideh; Sletta, Håvard; Aasen, Inga Marie; Hagemann, Andreas; Chauton, Matilde Skogen; Aursand, Ida Grong; Evjemo, Jan Ove; Slizyte, Rasa; Standal, Inger Beate; Grimsmo, Leif; Aursand, Marit (SINTEF rapporter;2020:01128 A, Research report, 2020-11-02)
   I rapporten er 23 ulike råvarer vurdert ut fra tre kriterier: • Hvor mye råvare kan være tilgjengelig? • Kan råvaren bidra til å dekke det framtidige behovet for protein og EPA/DHA? • Kan dette fremskaffes på en bærekraftig ...
  • Industriell utvikling av et mesopelagisk fiske - miljøeffekter 

   Grimsmo, Leif; Almås, Karl Andreas; Hognes, Erik Skontorp (SINTEF Ocean;OC2017 A-196, Research report, 2017-09-15)
   Denne rapporten tar for seg to sentrale spørsmål i forbindelse med en potensiell utvikling av et kommersielt fiske etter mesopelagisk fisk: 1) Vil uttaket av mesopelagisk arter kunne påvirke næringsgrunnlaget til matfisk ...
  • Norsk havøkonomi mot 2050 – en videreføring av OECD’s rapport The Ocean Economy in 2030 

   Edvardsen, Torgeir; Almås, Karl Andreas (SINTEF Ocean;OC2017 A-041, Research report, 2017-02-01)
   Betydningen av havøkonomien er økende i en globalisert verden med et tiltagende behov. OECD, har gjennom prosjektet '7he Future of the Ocean Economy" satt søkelys på dette og analysert havøkonomiens sysselsettingsutvikling ...
  • Nye muligheter for næringsutvikling i Trondheimsregionen 

   Almås, Karl Andreas; Johansen, Ulf (SINTEF rapporter;2020:00948 A, Research report, 2020-09-24)
   Som et bidrag til utviklingen av ny "Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen" er 24 ulike verdikjeder blitt vurdert ut fra Trondheimsregionens muligheter til å utvikle disse. Arbeidet har tatt utgangspunkt i rapporten ...
  • Nye muligheter for verdiskaping i Norge 

   Størseth, Trond Røvik; Kaspersen, Jon Harald; Størseth, Trond Røvik; Kaspersen, Jon Harald; Sletta, Håvard; Skjermo, Jorunn; Hagemann, Andreas; Sheridan, Edel; Røkke, Nils; Sørum, Lars; Shmueli, Andrea; Rødseth, Ørnulf J.; Kvamstad-Lervold, Beate; Lødeng, Rune; Tschentscher, Roman; Bjørgen, Astrid; Heyn, Richard; Dahl, Nina; Ringdalen, Eli; Hovland, Jon; Helness, Herman; Handå, Aleksander; Grande, Carlos A.; Wærnes, Ole; Høgaas, Per Helge; Alnæs, Lisbeth; Eidem, Per A.; Røkke, Nils; Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard; Rüther, Petra; Time, Berit; Slapø, Fredrik (SINTEF rapporter;, Research report, 2019-08)
   Denne rapporten er levert av SINTEF på oppdrag fra NHO. Den er en del av et større utredningsarbeid – «Veikart for fremtidens næringsliv». I dette arbeidet deltar SINTEF med beskrivelser og analyser knyttet til sentrale ...
  • Nye muligheter for verdiskaping i Norge 

   Almås, Karl Andreas; Barrio, Maria; Fleischer, Vincent; Haugan, Petter M.; Sand, Gunnar (SINTEF Rapport;, Research report, 2019)
   Med kurs mot ukjent fremtid. Denne rapporten er levert av SINTEF på oppdrag fra NHO. Den er en del av et større utredningsarbeid – «Veikart for fremtidens næringsliv». I dette arbeidet deltar SINTEF med beskrivelser og ...
  • Sjøkart mot 2050 - Tiltak for utvikling av biologisk baserte marine næringer mot 2050 

   Almås, Karl Andreas; Ratvik, Ingeborg (SINTEF Ocean;OC2017 A-092, Research report, 2017-04-07)
   NTVA, DKNVS og SINTEF utarbeidet i 2012 perspektivanalysen "Verdiskaping basert på produktive hav i 2050". Rapporten viser at det i 2050 forventes en samlet omsetningsverdi fra de biologisk baserte næringene (fiskeri, ...