• Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten - utfordringer og helsefremmende faktorer 

   Thorvaldsen, Trine; Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie; Aasmoe, lisbeth; Sønvisen, Signe Annie; Øren, Anita; Heidelberg, Cecilie Thon; Bang, Berit (SINTEF Ocean rapporter;2018:0287, Research report, 2018-03-08)
   Fiskere kan være eksponert for en rekke ugunstige arbeidsforhold og har høyere risiko for å bli utsatt for skader enn andre yrkesgrupper. Rapporten oppsummerer funn fra prosjektet "Working environment and health in the ...
  • Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten - utfordringer og helsefremmende faktorer 

   Thorvaldsen, Trine; Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie; Aasmoe, lisbeth; Sønvisen, Signe Annie; Øren, Anita; Heidelberg, Cecilie Thon; Bang, Berit (SINTEF Rapport;2018:0287, Research report, 2018)
   Fiskere kan være eksponert for en rekke ugunstige arbeidsforhold og har høyere risiko for å bli utsatt for skader enn andre yrkesgrupper. Rapporten oppsummerer funn fra prosjektet "Working environment and health in the ...
  • Musculoskeletal symptoms among workers in the commercial fishing fleet of Norway 

   Sandsund, Mariann; Øren, Anita; Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie; Sønvisen, Signe Annie; Heidelberg, Cecilie Thon; Aasmoe, lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   BACKGROUND: Fishers exposed to unfavourable environmental conditions may suffer negative health ef- fects. This study aimed to identify musculoskeletal symptoms in professional fishers in Norway using data from several ...
  • Thermoregulatory responses and work strain of fishermen – a field study on board deep-sea fishing vessels. 

   Høye, Erik Ulvolden; Sandsund, Mariann; Heidelberg, Cecilie Thon; Aasmoe, lisbeth; Reinertsen, Randi Eidsmo (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Background: Fishermen working on deep-sea vessels in the Barents and Norwegian Sea are exposed to low air temperatures, strong winds, high humidity, rain, snow and work at different intensities. Few studies have investigated ...