• Comparison of Offline VLF PD Measurements and Online PD Measurements on a 50-Year-Old Hydrogenerator Stator in Norway 

   Eberg, Espen; Aakre, Torstein Grav; Berg, Gunnar; Hvidsten, Sverre (Chapter; Peer reviewed, 2018)
   Stator winding insulation is the part of the hydrogenerator experiencing the highest number and the most damaging failures. Partial discharge (PD) measurement, both offline and online, are commonly used for condition ...
  • Condition Assessment of Hydrogenerator Stator Bar Insulation Using Partial Discharge Measurements 

   Aakre, Torstein Grav; Ildstad, Erling; Hvidsten, Sverre (Chapter; Peer reviewed, 2018)
   This paper presents results from laboratory measurements of partial discharge (PD) activity in 50 cm long samples cut from the mainwall section of old hydrogenerator stator bars. All stator bars were manufactured in 1976 ...
  • HydroStator : hovedfunn og resultater i KPN-prosjektet HydroStator 

   Berg, Gunnar; Eberg, Espen; Aakre, Torstein Grav; Ildstad, Erling; Kantar, Emre; Nysveen, Arne (SINTEF Rapport;, Research report, 2022)
   Modeller som beskriver temperatur- og frekvensavhengighet til elektriske delutladninger er utviklet og viser at tilstandskontroll med den mer praktiske VLF-metoden som benytter 0,1 Hz høyspenning er representativ for 50 ...
  • Multi-stress Cyclic Testing of Roebel Stator Bars for Hydropower 

   Eberg, Espen; Kantar, Emre; Aakre, Torstein Grav (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   A multi-stress test rig was built to investigate the effect of many start-stops (load cycling) on hydropower generator insulation. To emulate real-life start-stops, stator bars were subjected to accelerated temperature ...
  • Transformatorgjennomføringer - Tilstandskontroll og anbefalinger 

   Eberg, Espen; Meyer, Hans Kristian Hygen; Foros, Jørn; Berg-Karlsen, Gunnar; Tveten, Erlend Grytli; Aakre, Torstein Grav (SINTEF Rapport;, Research report, 2022)
   Prosjektet "Tilstandskontroll av transformatorgjennomføringer" har hatt som mål å fremskaffe nødvendige metoder samt kunnskap for å kunne foreta en tilstandsevaluering av transformatorgjennomføringer. Hovedvekten av ...