• Aktørenes tilstandsvurdering, vedlikehold og oppfølging av sikkerhetskritiske funksjoner og utstyr 

   Øien, Knut; Sklet, Snorre; Hauge, Stein; Schjølberg, Per (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
   Denne forstudierapporten sammenstiller informasjon om status og utfordringer med hensyn til tilstand og vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr i petroleumsvirksomheten. Dette dekker grensesnittet mellom vedlikeholdsstyring ...
  • Fordeling av Tolerable Hazard Rates i signalanlegg 

   Løkberg, Ola; Øien, Knut (SINTEF Rapport;, Research report, 2005)
   Jernbaneverket har behov for å sette klare og etterprøvbare sikkerhetskrav til signalanleggene som inngår i jernbanenettet. Dagens krav på utstyrsnivå er under vurdering. Et alternativ er å gå over til å sette krav til ...
  • Indikatorer på HMS i høyrisikoindustri - Litteraturstudie av nyere litteratur om bruk av indikatorer i høyrisikoindustri 

   Kilskar, Stine Skaufel; Øien, Knut (SINTEF Rapport;A27109, Research report, 2015)
   Denne rapporten beskriver søkestrategien og resultatene av en litteraturstudie av nyere litteratur om bruk av indikatorer i høyrisikoindustri. Litteraturstudien dekker 174 dokumenter for de siste 6-7 årene (fra og med ...
  • Klima-resilient infrastruktur 

   Depina, Ivan; Øien, Knut (Klima 2050 Report;27, Research report, 2021)
   Denne rapporten oppsummerer arbeidet i prosjektet Climate-RESilient infrastructure (CRES) – "from failsafe to safe-to-fail". Det overordnede målet med prosjektet har vært å utvikle nye og praktiske resiliensindikatorer for ...
  • Metode for vurdering av resiliensnivået i kritisk infrastruktur - veileder 

   Øien, Knut; Øren, Anita; Fiskvik, Jannicke (SINTEF Rapport;2020:01001, Research report, 2021)
   Formålet med denne veilederen er å beskrive hvordan resiliensnivået, og dermed evnen til å verne seg mot og håndtere forventede og uventede hendelser, kan vurderes og måles i kritiske infrastrukturer i Norge. Hensikten ...
  • Oil spill barrier status panel - specification 

   Øien, Knut; Holen, Siri Mariane (SINTEF Digital rapporter;2020:00517, Research report, 2020-06)
   This document provides a specification for an oil spill barrier status panel (OS‐BSP) for Goliat. It covers general requirements and principles, breakdown structure of barrier functions, systems ...
  • Resilience assessment of smart critical infrastructures based on indicators 

   Øien, Knut; Bodsberg, Lars; Jovanovic, A. (Chapter, 2018)
   The resilience of modern societies is to a large degree determined by the resilience of their Critical Infrastructures (CI). These infrastructures are critical because interruptions not only influence the infrastructures ...
  • Resilience assessment of smart critical infrastructures based on indicators 

   Øien, Knut; Bodsberg, Lars; Jovanovic, A. (Chapter, 2018)
   The resilience of modern societies is to a large degree determined by the resilience of their Critical Infrastructures (CI). These infrastructures are critical because interruptions not only influence the infrastructures ...
  • Risikobegrepet i petroleumsvirksomheten 

   Øien, Knut (Others, 2016-04-06)
   Notatet er en betraktning rundt det som nå skjer med endring av risikobegrepet i petroleums-virksomheten "sett fra siden". Hovedhensikten er å gi noen begrunnede refleksjoner/motforestillinger som kan være nyttige i det ...
  • Safety and reliability reports 1986-2004 

   Øien, Knut (SINTEF Rapport;STF50 A05118, Research report, 2005)
   This report gives an overview of the research reports produced in the period 1986 – 2004 by SINTEF Technology and Society, Department of Safety and Reliability.Only unrestricted reports are referenced, however both Norwegian ...
  • The Petro-HRA Guideline 

   Bye, Andreas; Laumann, Karin; Taylor, Claire; Rasmussen, Martin; Øie, Sondre; van de Merwe, Koen; Øien, Knut; Boring, Ronald; Paltrinieri, Nicola; Wærø, Irene; Massaiu, Salvatore; Gould, Kristian (Research report, 2017)
   The Petro-HRA method has been developed in an R&D project called “Analysis of human actions as barriers in major accidents in the petroleum industry, applicability of human reliability analysis methods”, Project no. ...
  • Towards a holistic approach for barrier management in the petroleum industry 

   Øien, Knut; Hauge, Stein; Størseth, Fred; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth (SINTEF Rapport;A26845, Research report, 2015)
  • Vedlikeholdets plass i barrierestyringen 

   Øien, Knut; Hauge, Stein (SINTEF Rapport;A26001, Research report, 2014)