• Chemical composition of selected marine microalgae, with emphasis on lipid and carbohydrate production for potential use as feed resources 

   Reitan, Kjell Inge; Øie, Gunvor; Jørgensen, Håvard; Wang, Xinxin (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Marine microalgae are a promising sustainable source of lipids, omega-3 fatty acids, and carbohydrates. Selected microalgae species belonging to the Bacillariophyceae, Haptophyceae, Eustigmatophyceae, and Prasinophyceae ...
  • Miljøkonsekvensanalyse: Integrert havbruk i Norge. September 2017 

   Karlsson-Drangsholt, Anders; van Nes, Solveig; Fieler, Reinhold; Hansen, Pia Kupka; Chapman, Annelise Sabine; Stévant, Pierrick Francois Denis; Rebours, Celine; Siikavuopio, Sten Ivar; Mortensen, Atle; Robertsen, Roy; Reitan, Kjell Inge; Øie, Gunvor; Handå, Aleksander; Hognes, Erik Skontorp; Rånes, Stein Arne; Tørud, Brit; Lillehaug, Atle (Research report, 2017-09)
   KUNNSKAPSBEHOV FOR FORVALTNING AV IMTA Integrert multitrofisk akvakultur (IMTA, eller bare integrert havbruk) innebærer samdyrking av flere arter fra ulike nivå i næringskjeden (flere trofiske nivå). Dagens akvakultur i ...
  • Rotatorier som levendefor til torskeyngel 

   Øie, Gunvor; Overrein, Ingrid; Storøy, Werner; Skjermo, Jorunn; Lee, Keshuai; Monsen, Marius; Størseth, Trond Røvik (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A112023, Research report, 2011-04-05)
   Stabil og forutsigbar produksjon av rotatorier er avgjørende for å lykkes med marin yngelproduksjon. I denne rapporten gis det en innføring i dagens kunnskap knyttet til rotatorier (DPI). Dette omfatter tema som generell ...
  • Seminar: Aquaculture in Brazil - August 2015 

   Øie, Gunvor; Richardsen, Roger; Myhre, Pål; Reitan, Kjell Inge (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A27342, Research report, 2015-11-25)
   In August 2015 the seminar "Aquaculture in Brazil" was arranged in Trondheim with participation from industry, research, government and funding institutions both from Brazil and Norway. The Minister of Fisheries and ...