• Appendix E Telemedisinske løsninger i maritime operasjoner og redningstjeneste 

   Woldaregay, Ashenafi Zebene; Hartvigsen, Gunnar; Walderhaug, Ståle (Research report, 2016)
   Folk som jobber i maritime miljø har ikke enkel tilgang til sentrale helsetjenester, og det gjelder spesielt for sjøfolk som arbeider i arktiske områder. Selv om telemedisin har vært en suksess på land, har telemedisin kun ...
  • Delt situasjonsforståelse under søk og redning i nordområdene 

   Haugstveit, Ida Maria; Skjetne, Jan Håvard; Walderhaug, Ståle; Antonsen, yngve; Ellingsen, May-Britt; Håheim-Saers, Nils; Heggelund, Yngve (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
   Prosjektets mål er å bidra til økt kunnskap om hvordan etablere delt situasjonsforståelse mellom sentrale aktører innen SAR i Nordområdet. Prosjektgruppa har arbeidet ut ifra en menneske-teknologi-organisasjon (MTO) ...
  • Merking av fiskeredskap - Oversikt over teknologi og tilgjengelige løsninger 

   Syversen, Tore; Vollstad, Jørgen; Walderhaug, Ståle (SINTEF Rapport;2019:01205, Research report, 2019)
   Teknologien for merking av fiskeredskap finnes, men utvalget av systemer og leverandører som spesifikt retter seg mot dette bruksområdet er relativt lite. Vi har identifisert tre ulike teknologier med nokså ulike egenskaper, ...
  • Telemedicine Services for the Arctic: A systematic review 

   Woldaregay, Ashenafi Zebene; Walderhaug, Ståle; Hartvigsen, Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background: Telemedicine services have been successfully used in areas where there are adequate infrastructures such as reliable power and communication lines. However, despite the increasing number of merchants and ...
  • Towards precision fishery: standardized modelling of smart services in the fishery domain 

   Walderhaug, Ståle; Auran, Per Gunnar; Berre, Arne- Jørgen (Chapter, 2018-09-24)
   Big data technologies can play an important role in improving fishery operations. This paper presents an investigation of how smart data-driven services for fisheries can be identified and designed using a model-driven ...
  • Velferdsteknologi i boliger. Muligheter og utfordringer 

   Aspnes, Espen; Ausen, Dag; Høyland, Karin; Mikalsen, Marius; Steen-Hansen, Anne Elise; Storesund, Karolina; Schjølberg, Ingrid; Svagård, Ingrid Storruste; Walderhaug, Ståle (Research report, 2012)
   Målsettingen med denne rapporten er å belyse og diskutere muligheter og utfordringer med implementering av velferdsteknologi knyttet til boligløsninger og det å klare seg godt i egen bolig. Utvikling og implementering av ...