• Digital skifte for transport 

      Haarstad, Håvard; Aarhaug, Jørgen; Holm, Erling Dokk; Lervåg, Lone-Eirin; Seehus, Rikke Amilde; Malmedal, Geir (Research report, 2020)
      Et digitalt skifte for transport endrer hvordan vi reiser og hvor-dan byene ser ut. Denne rapporten gir en oversikt over hvordan ny transportteknologi vil påvirke byene, og forslag til politiske til-tak. Ny transportteknologi ...