• Grønne tak. Resultater fra et kunnskapsinnhentingsprosjekt 

      Noreng, Knut; Kvalvik, Marius; Busklein, Jan Ove; Ødegård, Ingrid Merete; Clewing, Corinna Susanne; French, Helene Kristine (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);104, Research report, 2012)
      Dette kunnskapsinnhentingsprosjektet om grønne tak er en innledende og kortsiktig innhenting og gjennomgang av eksisterende kunnskap om grønne tak. Studien er ment å samle den kunnskap om temaet som allerede finnes i ...