Now showing items 21-40 of 44

  • Lessons learnt from green public procurement within the construction sector in Norway 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Flyen, Cecilie; Fufa, Selamawit Mamo; Venås, Christoffer (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Introduction. Over the next 5 years, Norway shall construct roads, rail tracks and buildings for up to 300 bNOK. Statens vegvesen (SVV), the Norwegian road authority, has calculated that construction, operation and maintenance ...
  • Lessons learnt from the design and construction strategies of two Norwegian low emission construction sites 

   Fufa, Selamawit Mamo; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Mellegård, Sofie Elisabet; Andresen, Inger (Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Over the last couple of years, research related to fossil free and emission free construction sites has developed rapidly in Norway, with an ambition to contribute towards global, national and regional emission reduction ...
  • Life cycle assessment for Zero Emission Buildings – A chronology of the development of a visual, dynamic and integrated approach 

   Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Auklend, Håvard; Løkland Slåke, M; Tuncer, Zorbey; Manni, M; Ceci, G.; Hofmeister, Tobias Barnes (Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Current regulations to reduce energy consumption, and GHG emissions from buildings have focused on reducing operational impacts [1] This paper addresses the specific challenge of increasing complexity and decreasing usability ...
  • NOTAT FutureBuilt ZERO – Kriterier, regneregler og dokumentasjonskrav 

   Andresen, Inger; Resch, Eirik; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Selvig, Eivind; Stoknes, Stein (Research report, 2020)
   Notatet inneholder kriterier, regneregler og dokumentasjonskrav for ‘FutureBuilt ZERO – veien mot nullutslipp’, kriterier for lavutslippsbygg og -områder. Notatet er utarbeidet på bakgrunn av arbeid i referansegruppen ...
  • Nullutslippsgravemaskin. Læringsutbytte fra elektrifisering av anleggsmaskiner 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Haukaas, Nils-Olav; Ibsen, Jan Ivar; Lekanger, Randi; Thomassen, Romeo; Sellier, Dominique; Schei, Odd Olaf; Suul, Jon Are Wold (SINTEF Fag;67, Research report, 2020)
   Prosjektet "Zero Emission Digger" (ZED) har som hovedmål å realisere prototyper for to utslippsfrie 17,5 tonns beltegravemaskiner tilpasset bruk på byggeplasser. Hensikten med prosjektet er å utvikle maskinene fra et ...
  • Nullutslippsnabolag i smarte byer: Definisjon, vurderingskriterier og nøkkelindikatorer: Versjon 3.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Lien, Synne Krekling; Meland, Solveig; Nordström, Tobias; Baer, Daniela; Cheng, Caroline Y; Truloff, Shannon; Brattebø, Helge; Gustavsen, Arild (ZEN Report;38, Research report, 2022)
   Denne rapporten beskriver definisjonen, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier som benyttes i forskningssenteret for nullutslippsområde i smarte byer (ZEN senteret). Denne tredje utgaven av ZEN-definisjonen bygger på ...
  • Nullutslippsområde i smarte byer. Definisjon, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier: Versjon 4.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Lien, Synne Krekling; Meland, Solveig; Nordström, Tobias; Cheng, Caroline Y; Brattebø, Helge; Thiis, Thomas Kringlebotn (ZEN Report;46, Research report, 2022)
   Denne rapporten beskriver definisjoner, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier som benyttes i Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (ZEN-senteret). Versjon 4.0 bygger på tidligere versjoner av ...
  • Ocean Space Centre. Klimagassutslipp fra teknisk utstyr og tekniske installasjoner 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Anton, Karin; Borg, Alexander (ZEN Report;42, Research report, 2022)
   Målsetningen med denne ZEN-casen er å kartlegge omfanget av klimagassutslipp fra teknisk utstyr og tekniske installasjoner samt vurdere tilgang og kvalitet på miljødata for disse. Rapporten vil være et grunnlag for å ...
  • Teori møter praksis – er miljøriktige bygg økonomisk gjennomførbare? Scenarioanalyse av konstruksjonsvalg på Ydalir 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Schneider-Marin, Patricia; González Fernández, Irene; Winsvold, Jonas Rydtun; Rosochacki, Lukasz; Nørstebøen, Stein; Tonjer, Anna-Thekla; Erikstad, Heidi (ZEN Report;43, Research report, 2022)
   Teori møter praksis – er miljøriktige bygg økonomisk gjennomførbare? Hovedutfordringen for ZEN pilotområdet Ydalir er å sikre en riktig tilnærming til målet om reduksjon av klimagassutslipp slik at de totalt sett oppnår ...
  • The Norwegian ZEB definition and lessons learnt from nine pilot zero emission building projects 

   Andresen, Inger; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fufa, Selamawit Mamo; Gustavsen, Arild (1st Nordic conference on Zero Emission and Plus Energy Buildings, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   In the frame of the Norwegian Research Centre on Zero Emission Buildings, nine real-life zero emission pilot building projects were initiated during the period of 2009 to 2017. Eight of the pilot building projects have ...
  • The ZEN Definition - A Guideline for the ZEN Pilot areas. Version 1.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fufa, Selamawit Mamo; Baer, Daniela; Sartori, Igor; Andresen, Inger (ZEN Report;11, Research report, 2018)
   The objective of this report is to provide a guideline for how the assessment criteria and key performance indicators (KPIs) covered under each category of the ZEN definition (GHG emissions, energy, power/load, mobility, ...
  • Utslippsfri byggeprosess i Oslo. Konsekvensutredning 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Sandberg, Eli; Thorne, Rebecca Jayne; Pinchasik, Daniel Ruben; Sundvor, Ingrid; Bjelle, Eivind Lekve; Gjersvik, Reidar (SINTEF Fag;89, Research report, 2022)
   Oslo kommune har som mål at bygge- og anleggsvirksomheten i Oslo skal være utslippsfri i 2030. Fra 2025 skal bygge- og anleggsarbeider på oppdrag for Oslo kommune gjennomføres utslippsfritt. Denne konsekvensutredningen ...
  • Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i Nord-Norge. Kartlegging av barrierer og suksesskriterier 

   Høyli, Randulf; Homaei, Shabnam; Wiik, Marianne Rose Kjendseth (SINTEF Notat;49, Research report, 2023)
  • Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Veikart 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Gjersvik, Reidar (SINTEF Notat;44, Notat, 2022)
   Den norske bygg- og anleggsnæringen står for ca. 1,2 % av landets totale klimagassutslipp. Det tilsvarer om lag 660 000 tCO2e og kommer i hovedsak fra fossilt brensel i anleggsfasen. Rundt 5 % av disse utslippene stammer ...
  • Utslippsfrie byggeplasser. State of the art. Veileder for innovative anskaffelsesprosesser 

   Fufa, Selamawit Mamo; Mellegård, Sofie Elisabet; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Flyen, Cecilie; Hasle, Geir; Bach, Lukas; González, Pablo; Løe, Erlend Salberg; Idsøe, Flemming (SINTEF Fag;49, Research report, 2018)
   Forprosjektet om utslippsfrie byggeplasser har hovedfokus på fagfeltene samferdsel og transport og skal bidra til at Oslo kommune kan stille bedre krav til utslippsfrie byggeplasser gjennom innovative offentlige anskaffelser ...
  • YDALIR. Testing av alle ZEN nøkkelindikatorer i en ZEN-pilot 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Manrique Delgado, Benjamin; Meland, Solveig; Karlsson, Hampus; Rokseth, Lillian Sve; Homaei, Shabnam (ZEN Report;51, Research report, 2023)
   Testing av alle ZEN nøkkelindikatorer på Ydalir. Denne rapporten tester ut alle ZEN nøkkelindikatorene i ZEN-pilotområdet Ydalir. Resultatene skal brukes i videreutvikling og verifisering av ZEN-definisjonen og vil gi ...
  • ZEB Pilot Campus Evenstad. Administration and educational building. As-built report 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Sørensen, Åse Lekang; Selvig, Eivind; Cervenka, Zdena; Fufa, Selamawit Mamo; Andresen, Inger (ZEB Project report;36, Research report, 2017)
   This report describes the new ZEB Campus Evenstad pilot administration and educational building. The report summarizes and documents the as-built phase life cycle greenhouse gas (GHG) emissions of the administration and ...
  • The ZEN Definition – A Guideline for the ZEN Pilot Aareas. Version 3.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Homaei, Shabnam; Lien, Synne Krekling; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Fufa, Selamawit Mamo; Baer, Daniela; Sartori, Igor; Nordström, Tobias; Meland, Solveig; Cheng, Caroline Y; Thomsen, Judith (ZEN Report;44, Research report, 2022)
   This third version of the ZEN definition guideline report builds upon version 1.0 and 2.0 of the ZEN definition guideline reports and series of ZEN definition reports. This report gives further details on the ZEN KPI tool ...
  • The Zen Definition – A Guideline for the Zen Pilot Areas. Version 2.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Lien, Synne Krekling; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille Margaux L.; Fufa, Selamawit Mamo; Baer, Daniela; Sartori, Igor; Nordström, Tobias; Meland, Solveig; Cheng, Caroline Y; Thomsen, Judith (ZEN Report;40, Research report, 2022)
   This second version (V2.0) of the ZEN definition guideline report builds upon version V1.0 of the ZEN definition guideline and series of ZEN definition reports. The ZEN categories for GHG emissions, energy, and power have ...
  • ZEN-definisjonen – En veileder for ZEN-pilotområder. Versjon 3.0. norsk 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Homaei, Shabnam; Lien, Synne Krekling; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Fufa, Selamawit Mamo; Baer, Daniela; Sartori, Igor; Nordström, Tobias; Meland, Solveig; Cheng, Caroline Y; Thomsen, Judith (ZEN Report;44N, Research report, 2022)
   Denne tredje utgaven av ZEN-definisjonsveilederen bygger på versjon 1.0 og 2.0 av ZEN-definisjonsveilederne og ZEN-definisjonsrapporter. Denne rapporten presenterer ZEN KPI-verktøyet i mer detalj og gir mer informasjon om ...