Now showing items 21-40 of 66

  • Helikopterlandingsplasser i Stryn kommune. Støysoneberegninger 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (Research report, 2006)
   Det er beregnet støysonegrenser etter retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet for i alt 5 forskjellige helikopterlandingsplasser i Stryn kommune. Beregningene er foretatt med det norskutviklede programmet NORTIM ...
  • Nasjonale mål for industri - oppdaterte beregninger av SPI 

   Berge, Truls Svenn; Randeberg, Rolf Tore (Research report, 2005)
   STF90 A05055 Det er gjennomført en oppdatering av beregning av SPI for hele landet, basert på nytt utdrag av Bransje og foretaksregisteret. Kildegrunnlaget er videre korrigert pga informasjon fra en internettbasert ...
  • NORTIM version 3.3. User Interface Documentation 

   Randeberg, Rolf Tore; Olsen, Herold; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (Research report, 2007)
   NORTIM, the program for calculation of aircraft noise propagation, has four main components: A calculation kernel, a project database, a master database, and a user interface. The latter is a tool where the user may combine ...
  • Oslo lufthavn Gardermoen. Forventet støymessig effekt av nytt regelverk for trafikkavvikling gjeldende fra 7. april 2011. 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (Research report, 2011)
   Denne rapport viser støymessige konsekvenser ved innføring av nytt regelverk for avviklingen av trafikken ved Oslo Lufthavn Gardermoen fra 7. april 2011. Beregningene som utføres for tre fremtidige scenarier, kombinerer ...
  • Oslo Lufthavn Masterplan 2012-2050. Støyberegninger. 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore; Olsen, Herold (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
   I masterplanarbeidet for Oslo lufthavn har det vært gjort støyberegninger for flere fremtidige scenarier ved hjelp av programmet NORTIM, den norske modellen som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Denne ...
  • Revidert støykartlegging Stavanger lufthavn Sola. Beregning for 2014 og en prognose for 2025. 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (SINTEF Rapport;, Research report, 2015)
   DENNE RAPPORTEN ERSTATTES AV SINTEF-Rapport A27551 Det er utarbeidet nytt støysonekart for Stavanger lufthavn Sola i tråd med retningslinje T-1442/2012 fra Miljøverndepartementet samt Forurensningsforskriften. Beregningene ...
  • Revidert støykartlegging Stavanger lufthavn Sola. Ny beregning for 2014 og en prognose for 2025. 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
   DENNE RAPPORTEN ERSTATTER SINTEF-Rapport A27226 Det er utarbeidet nytt støysonekart for Stavanger lufthavn Sola i tråd med retningslinje T-1442/2012 fra Miljøverndepartementet samt Forurensningsforskriften. Beregningene ...
  • Stokmarknes lufthavn Skagen - Støyberegninger 

   Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2013)
   Det er utført støyberegning av flytrafikken for Stokmarknes lufthavn Skagen, med dagens rullebanelengde og trafikk, og for en prognose for 2025 hvor rullebanen er forlenget til 1200 meter. For prognosen er det også antatt ...
  • Støyberegner - Teknisk dokumentasjon 

   Randeberg, Rolf Tore; Olsen, Herold (Research report, 2007)
   Denne rapporten er en teknisk beskrivelse av støyberegningsløsningen som er utviklet av SINTEF for Statens vegvesen. Hensikten med rapporten er primært å gjøre framtidig utviklingsarbeid og vedlikehold enklere ved at ...
  • Støyberegning for Brønnøysund lufthavn, Brønnøy 

   Evensen, Karen Brastad; Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF rapport;2019:01332, Research report, 2019)
   Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en oppdatert støyberegning for Brønnøysund lufthavn Brønnøy. Det er beregnet for dagens trafikk for en tiårs prognose. Grunnlaget for beregningene er loggført trafikk for 2018. ...
  • Støyberegning for helikopterlandingsplass på Lovund, Lurøy kommune. Støysoner etter retningslinje T-1442/2016 

   Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
   Fisher Helgeland har gitt SINTEF Digital i oppdrag å foreta en støyberegning for en planlagt helikopterlandingsplass på Lovund i Lurøy kommune. Beregningen er utført etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016, ...
  • Støyberegning for Kristiansund lufthavn Kvernberget 

   Evensen, Karen Brastad; Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF rapport;2019:01332, Research report, 2019)
   Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en oppdatert støyberegning for Kristiansund lufthavn Kvernberget. Det er beregnet for dagens trafikk for en tiårs prognose. Grunnlaget for beregningene er loggført trafikk for 2018. ...
  • Støyberegning for Svalbard lufthavn, Longyear 

   Evensen, Karen Brastad; Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF rapport;2019:01361, Research report, 2019)
   Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en oppdatert støyberegning for Svalbard lufthavn, Longyear. Det er beregnet for dagens trafikk og for en tiårs prognose. Prognosen inkluderer både trafikkvekst og utskifting av ...
  • Støyberegning for Tromsø lufthavn Langnes med forlenget rullebane. Støysoner etter T-1442/2016 

   Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;2019:00250, Report, 2019)
   Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en oppdatert støykartlegging av Tromsø lufthavn Langnes etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til ...
  • Støyberegning for Ørsta-Volda lufthamn. For perioden 2015-2025 

   Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
   Det er utarbeidet flystøysonekart for Ørsta-Volda lufthamn Hovden etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2015 og for en prognose for 2025. Beregning ...
  • Støyestimat for Gullknapp flyplass 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (Research report, 2006)
   Det er beregnet støysoner fra to alternative utforminger og trafikksituasjoner for flyplassen Gullknapp i Froland kommune ved hjelp av dataprogrammet NORTIM, den norskutviklede beregningsmodellen for flystøy. Beregningene ...
  • Støyforhold på Gardermoen, Historiske data 

   Gjestland, Truls; Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (Research report, 2006)
   STF90 A06002 Det er beregnet støy på grunnlag av tårnjournalene fra 1973-78-82-87-90 og 97. Støyen er beregnet for 12 punkter som svarer til de som OSL tidligere har presentert data for. Følgende størrelser er beregnet: • ...
  • Støykartlegging av Oslo lufthavn - Konsekvenser av forslag til ny forskrift 

   Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2015)
   Det er gjennomført støyberegninger for Oslo lufthavn for å illustrere de støymessige konsekvensene av luftfartstilsynets foreslåtte endringer i forskriften for OSL, samt noen alternative traséføringer. Beregningene er ...
  • Støykartlegging av Oslo lufthavn - Konsekvenser av ny forskrift 

   Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2014)
   Det er gjennomført støyberegninger for Oslo lufthavn for å illustrere de støymessige konsekvensene av luftfartstilsynets foreslåtte endringer i forskriften for OSL. Beregningene er relatert til Miljøverndepartementets ...
  • Støykartlegging for Bergen lufthavn, Flesland. I henhold til retningslinje T-1442/2016 

   Randeberg, Rolf Tore; Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
   Det er utarbeidet støysonekart for Bergen lufthavn, Flesland etter Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 og utført støykartlegging etter kravene i forskrift til Forurensingsloven. Støyberegningene er ...