Now showing items 21-22 of 22

  • Three decades of international RILEM activities to combat deleterious Alkali-Silica Reactions (ASR) in concrete 

   Wigum, Børge Johannes; Lindgård, Jan (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Since 1988, the International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures (RILEM) Technical Committees (TCs) have been seeking to establish universally applicable test methods for ...
  • Uttørkingshastighet for betonggolv 

   Kvalvik, Marius; Geving, Stig; Lindgård, Jan; Skjølsvold, Ola (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);32, Research report, 2009)
   Denne rapporten presenterer resultater fra laboratorieforsøk hvor uttørkingsforløpet etter utstøping for betong med forskjellige sammensetninger er målt. Laboratorieforsøket var todelt, dels et forsøk hvor selvuttørkingseffekten ...