Now showing items 21-40 of 59

  • Klima 2050 - Hva skal vi gjøre? 

   Sivertsen, Edvard; Time, Berit; Kvande, Tore (Others, 2016)
  • Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge. Videreføring av rapport 3B0325 . Versjon 01 

   Kvande, Tore; Almås, Anders-Johan; McInnes, Harold; Hygen, Hans Olav (SINTEF rapport;, Research report, 2011-12-01)
   Hovedtrenden for klimaendringer fram mot år 2100 er et varmere, våtere og villere klima.Utviklingen kan få dramatiske konsekvenser for bygningsmassen dersom det ikke gjennomføres grundige sårbarhetsanalyser og iverksettes ...
  • Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge. Videreføring av rapport 3B0325 . Versjon 02 

   Kvande, Tore; Almås, Anders-Johan; McInnes, Harold; Hygen, Hans Olav (SINTEF rapport;, Research report, 2012-01-11)
   Hovedtrenden for klimaendringer fram mot år 2100 er et varmere, våtere og villere klima.Utviklingen kan få dramatiske konsekvenser for bygningsmassen dersom det ikke gjennomføres grundige sårbarhetsanalyser og iverksettes ...
  • Klimatilpasset bygning. Anvisning for anskaffelse i plan- og byggeprosessen 

   Sivertsen, Edvard; Elvebakk, Kristin; Kvande, Tore; Time, Berit (Klima 2050 Report;12, Research report, 2019)
   Klimatilpassede bygninger og bygningskonstruksjoner benyttes som fellesbetegnelse for konstruksjoner som planlegges, prosjekteres og utføres for å motstå ulike typer ytre klimapåkjenning – fra nedbør, snøavlagring, vind, ...
  • Kompakte ulufta tretak med smart dampsperre 

   Geving, Stig; Kvande, Tore; Gullbrekken, Lars (Journal article, 2019)
   Bygging av flate ulufta tretak har vore ein frårådd konstruksjon på grunn av fuktrisikoen, men gjennom Klima 2050 får vi no erfaring med slike tak bygd med smart dampsperre. Konstruksjonsmåten gir lågare byggehøgde, redusert ...
  • Lite er godt 

   Kvande, Tore; Time, Berit; Almli, Ingrid (Journal article, 2019)
   Å bygge nullutsleppsbygg er ei krevjande øving. Kunsten er å ta ned materialbruken, velje bygningsmaterial med lite CO2-fotavtrykk og lang levetid, og balansere utsleppa med produsert nok fornybar energi i driftsfasen. ...
  • Local loss coefficients inside air cavity of ventilated pitched roofs 

   Gullbrekken, Lars; Uvsløkk, Sivert; Geving, Stig; Kvande, Tore (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Pitched roofs with a ventilated air cavity to avoid snow melt and ensure dry conditions beneath the roofing are a widely used construction in northern parts of Europe and America. The purpose of this study has been to ...
  • Luftede kledninger. Anbefalinger for klimatilpasning 

   Bunkholt, Nora Schjøth; Time, Berit; Kvande, Tore (Klima 2050 Report;23, Research report, 2021)
   Et klima i endring, med mer nedbør og slagregn samt temperaturøkning, gir behov for økt oppmerksomhet på bedre klimatilpasning av luftede kledninger for å redusere risiko for skader. Skader og problemer i tilknytning til ...
  • Masonry’s Resistance to Driving Rain: Mortar Water Content and Impregnation 

   Slapø, Fredrik; Kvande, Tore; Bakken, Noralf; Haugen, Marit Kristin; Lohne, Jardar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Alongside well-researched themes such as water and moisture, the service life and function of masonry veneers are often compromised by precipitation combined with poor design considerations, execution, and selection of ...
  • Mer regn, men bedre bygningsregelverk 

   Bunkholt, Nora Schjøth; Kvande, Tore (Journal article, 2020)
   SINTEF har i over 60 år analysert byggskader, både på oppdrag for byggenæringen og gjennom omfattende feltundersøkelser. En gjennomgang av sakene fra de siste fire årene tyder på at myndighetenes skjerpede krav til lufttetthet ...
  • Modelling hydraulic conductivity for porous building materials based on a prediction of capillary conductivity at capillary saturation 

   Knarud, Jon Ivar Belghaug; Kvande, Tore; Geving, Stig (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Liquid moisture transport plays a key role in performance of many building assemblies. For hygrothermal simulation models, used to assess such assemblies, it is important to include realistic liquid transport properties ...
  • Moisture Accumulation in Building Façades Exposed to Accelerated Artificial Climatic Ageing—A Complementary Analysis to NT Build 495 

   Asphaug, Silje Kathrin; Time, Berit; Kvande, Tore (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Building façades must endure severe climatic exposure throughout their lifetimes. To prevent damage and expensive repairs, ageing tests are used in durability assessments. The NT Build 495 describes an artificial ageing ...
  • Moisture control strategies of habitable basements in cold climates 

   Asphaug, Silje Kathrin; Kvande, Tore; Time, Berit; Peuhkuri, Ruut; Kalamees, Targo; Johansson, Pär; Berardi, Umberto; Lohne, Jardar (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   In many countries with a cold climate, basements are used as dwellings. This presents a major challenge concerning moisture safety design. Climate change is expected to increase the risk of moisture-related damage in ...
  • Monitoring outward drying of externally insulated basement walls: A laboratory experiment 

   Asphaug, Silje Kathrin; Hjermann, Ingrid; Time, Berit; Kvande, Tore (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Basements used for habitation represent a major challenge in terms of moisture safety design; they are prone to high moisture strain and have a limited ability for outward drying compared to structures above grade. Exterior ...
  • Norwegian Pitched Roof Defects 

   Gullbrekken, Lars; Kvande, Tore; Jelle, Bjørn Petter; Time, Berit (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The building constructions investigated in this work are pitched wooden roofs with exterior vertical drainpipes and wooden load-bearing system. The aim of this research is to further investigate the building defects of ...
  • Norwegian Pitched Roof Defects 

   Gullbrekken, Lars; Kvande, Tore; Jelle, Bjørn Petter; Time, Berit (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  • Ombygging til blågrønne og blågrå tak | Problemstillinger og sjekklister 

   Elvebakk, Kristin; Time, Berit; Skjeldrum, Petter Martin; Kvande, Tore (Klima 2050 Report;10, Research report, 2018)
   Forord. Denne anvisningen synliggjør hvilke forhold som må ivaretas ved etablering av blågrønne og blågrå tak på eksisterende tak. Den omhandler viktige forhold som må vurderes og tas hensyn til i oppstartsfasen, ...
  • Perspectives on Quality Risk in the Building Process of Blue-Green Roofs in Norway 

   Andenæs, Erlend; Engebø, Atle; Time, Berit; Lohne, Jardar; Torp, Olav; Kvande, Tore (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   As climate change brings an increase in torrential rain events in Nordic climates, new technologies are developed to manage stormwater. Blue-green roofs are constructed as a means to reduce the runoff of stormwater from ...
  • Pitched unventilated wood frame roof with smart vapour barrier – field measurements 

   Bunkholt, Nora Schjøth; Gullbrekken, Lars; Time, Berit; Kvande, Tore (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Unventilated wood-frame roofs may provide smaller roof thickness and less material use compared to conventional unventilated roofs with all the thermal insulation above the load bearing structure. Unventilated roofs are, ...