Show simple item record

dc.contributor.authorJenssen, Gunnar
dc.contributor.authorMoscoso Paredes, Claudia Trinidad
dc.date.accessioned2022-08-28T07:31:26Z
dc.date.available2022-08-28T07:31:26Z
dc.date.created2022-08-22T11:19:36Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3013961
dc.description.abstractRapporten beskriver en innledende kartlegging av litteratur for å samle eksisterende kunnskap om kjøring mot rødt blinkende stopplyssignal tilknyttet stengt tunnel, bro, fare for ras og jernbaneoverganger. Dette notatet deler de innledende funnene i to hovedkapitler. Først gis en generell oversikt over bruk av rødt lys som trafikksignal og varslingssystem. Deretter beskrives hovedfunn i litteraturstudiet organisert i fem kategorier: rødlyskjøring, hendelser omtalt i nasjonale media, rødlyskjøring ved stengt tunnel, bro, fare for ras og jernbaneovergang. Notatet slutter med en generell diskusjon og konklusjoner basert på hovedfunnene av studiet. Resultatene viser i korte trekk at kjøring mot rødt stoppblinksignal har stort omfang og at kjøring mot rødt stoppblinklys kan ha store konsekvenser for liv og helse. Kripos har registrert 700 forelegg for denne typen brudd på vegtrafikkloven bare i 2020. Litteraturstudien viser at kjøring mot rødt stoppblinklys er et intensjonalt fenomen, ikke noe særnorsk. Det er mest forskning på fenomenet tilknyttet planovergang. For tunnel er det meste av litteraturen fra Norge og Østerrike. For bru og skred er det gjort lite forskning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherSINTEFen_US
dc.relation.ispartofseriesSINTEF rapport;2021:00155
dc.subjectRødt lysen_US
dc.subjectStoppblinksignalen_US
dc.subjectStopplyssignalen_US
dc.subjectTunnelen_US
dc.subjectBroen_US
dc.subjectRasen_US
dc.subjectJernbaneovergangen_US
dc.titleKjøring mot rødt stoppblinksignal. Forprosjekt om kjøring mot rødt stoppblinksignal tilknyttet stengt tunnel, bro, fare for ras og planovergangen_US
dc.title.alternativeKjøring mot rødt stoppblinksignalen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber49en_US
dc.identifier.cristin2044893
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record