Show simple item record

dc.contributor.authorMelby, Line
dc.contributor.authorKaspersen, Silje Lill
dc.contributor.authorÅdnanes, Marian
dc.contributor.authorKalseth, Jorid
dc.date.accessioned2022-08-05T12:42:41Z
dc.date.available2022-08-05T12:42:41Z
dc.date.created2021-09-24T12:47:59Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationTidsskrift for omsorgsforskning. 2021, 7 (2), 69-84.en_US
dc.identifier.issn2387-5976
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3010381
dc.description.abstractPersoner med store og sammensatte behov for tjenester risikerer lite sammenheng i tjenestetilbudet og et mangelfullt tilbud som er dårlig tilpasset deres behov. Et tverrfaglig strukturert oppfølgingsteam piloteres i seks kommuner i perioden 2018–2023 og har til hensikt å gi koordinert og tverrfaglig oppfølging av brukere med omfattende behov for tjenester, uavhengig av alder og diagnoser. Brukermedvirkning vektlegges. I artikkelen drøfter vi på hvilken måte oppfølgingsteam kan ses på som et virkemiddel for å skape sammenhengende tjenester for brukere med store og sammensatte behov. Vi diskuterer elementene i oppfølgingsteam opp mot begreper fra integrated care-litteraturen. Materialet i studien består av intervjuer med 160 ansatte i pilotkommunene. Tidlig identifisering, tverrfaglig kartlegging, bruk av koordinator og tverrfaglig oppfølging er hovedelementer i oppfølgingsteam. Vi argumenterer for at disse elementene virker integrerende – sammenhengskapende – på forskjellige nivåer og på forskjellige måter. Arbeidsmåten er ikke helt ny, men det ligger en omfattende systematikk og struktur i tenkemåten om oppfølgingsteam som kan sies å være ny, samt at denne systematikken og strukturen nå skal anvendes på alle brukergrupper med store og sammensatte behov.en_US
dc.language.isomisen_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectSamhandlingen_US
dc.subjectKoordineringen_US
dc.subjectPasienteren_US
dc.subjectBrukereen_US
dc.subjectTverrfagligen_US
dc.subjectDiagnoseuavhengigen_US
dc.titleOppfølgingsteam som sammenhengskapende mekanisme for personer med store og sammensatte behoven_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2021 Author(s)en_US
dc.source.pagenumber69-84en_US
dc.source.volume7en_US
dc.source.journalTidsskrift for omsorgsforskningen_US
dc.source.issue2en_US
dc.identifier.doi10.18261/issn.2387-5984-2021-02-06
dc.identifier.cristin1938191
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal