Show simple item record

dc.contributor.authorStråby, Karolina
dc.contributor.authorFiskum, Lars-Erik
dc.contributor.authorKrog, Bjørn-Roar
dc.date.accessioned2019-05-13T10:23:48Z
dc.date.available2019-05-13T10:23:48Z
dc.date.created2019-05-10T11:21:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-536-1620-9
dc.identifier.issn1894-1583
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2597391
dc.description.abstractByggteknisk forskrift (TEK17) stiller krav til at innvendige vanninstallasjoner skal være lett utskiftbare samt at en lekkasje enkelt skal kunne oppdages og ikke føre til skade på installasjoner og bygningsdeler. Rør-i-rør-system er utviklet for å tilfredsstille disse funksjonskravene. Erfaring viser at plassmangel i bygningskonstruksjonen, lange rørstrekk, samt mange og krappe bend er vanlige utfordringer i dagens norske bygg. På denne bakgrunn var det ønskelig å kartlegge utskiftbarheten av dagens rør-i-rør-systemer gjennom testing i laboratorium. Graden av utskiftbarhet til et rør-i-rør-system varierer mellom forskjellige leverandører og dimensjoner. Det er flere faktorer som påvirker utskiftbarheten. En samlet vurdering er derfor nødvendig i hvert enkelt tilfelle. Testing og erfaring tilsier at veggboksen er det mest kritiske punktet for utskiftbarheten. For å gjøre det enklere å trekke ut innerrøret bør man derfor se mer på utformingen av veggboksen. Det anbefales også at dimensjonen på varerøret økes for enkelte leverandører, slik at det er mer klaring til innerrøret. Utover produktegenskapene til et rør-i-rør-system påvirkes utskiftbarheten i høy grad av hvor rommene med vanninstallasjoner er plassert og tilgjengelige føringsveier til rommene. Utskiftbarheten til et system er med andre ord like mye et resultat av prosjektering som montering. Det anbefales derfor at bygningens sjaktbehov og føringsveier for tekniske installasjoner planlegges tidlig i prosjekteringsfasen.
dc.language.isonob
dc.publisherSINTEF akademisk forlag
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Fag;55
dc.subjectRør-i-rør-system
dc.subjectUtskiftbarhet
dc.subjectTesting
dc.titleUtskiftbarhet av rør-i-rør-systemer. Resultater og råd basert på laboratorieprøving
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.rights.holder© 2019 SINTEF akademisk forlag
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500
dc.source.pagenumber55
dc.identifier.cristin1696867
dc.description.localcode102012789-9
cristin.unitcode7401,30,20,0
cristin.unitnameBygninger og installasjoner
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record