Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOse, Solveig Osborg
dc.contributor.authorKaspersen, Silje Lill
dc.contributor.authorÅdnanes, Marian
dc.contributor.authorLassemo, Eva
dc.contributor.authorKalseth, Jorid
dc.date.accessioned2019-01-02T10:01:14Z
dc.date.available2019-01-02T10:01:14Z
dc.date.created2018-12-18T09:43:41Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn9788214067927
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2578749
dc.description.abstractFra 2017 til 2018 økte antall årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid totalt med nesten ni prosent, fordelt på 7,5 prosent økning i tjenester til barn og unge og 8,9 prosents økning i tjenester til voksne. Dette er den sterkeste årlige veksten vi har observert siden Opptrappingsplanen for psykisk helse ble avsluttet i 2008. Øvrige tema som behandles i årets rapport er: OP-rus, pakkeforløp psykisk helse og rus, oppfølgende virksomhet, øyeblikkelig hjelp døgntilbud, arbeidstiltak, brukermedvirkning og brukerorientering, boligsituasjonen, nasjonale kvalitetsindikatorer, oppfølging av barn og unge, oppfølging av eldre, pårørende, samarbeid med fastlegene og spesialisthelsetjenesten, selvmord, selvskading, vold og overgrep, organisering av psykisk helse- og rusarbeid i kommunene, samt erfaring med kompetanse- og ressurssenter for psykisk helse og rus. For de fleste temaene presenteres resultater på nasjonalt nivå, fylkesnivå og etter kommunestørrelse. For relevante tema presenteres også resultater fra kommunene gruppert etter helseforetaksområde. Oppdragsgiver: Helsedirektoratetnb_NO
dc.description.abstractKommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2018. Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSINTEFnb_NO
dc.relation.ispartofSINTEF Rapport
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Rapport;
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleKommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2018. Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber263nb_NO
dc.source.issue2018:01346nb_NO
dc.identifier.cristin1644649
dc.relation.projectSINTEF AS: 102009446nb_NO
cristin.unitcode7401,90,25,0
cristin.unitnameHelse
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal