Show simple item record

dc.contributor.authorHusum, Tonje Lossius
dc.contributor.authorChristensen, Øyvind
dc.contributor.authorNguyen, Daniel
dc.contributor.authorRuud, Torleif
dc.date.accessioned2018-07-05T13:30:30Z
dc.date.available2018-07-05T13:30:30Z
dc.date.created2015-09-24T18:15:05Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn8214037999
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2504546
dc.description.abstractSTF78 A054507 Helse Øst RHF er av Helsedepartementet gitt i oppdrag å lede et nasjonalt strategiarbeid innen psykisk helsearbeid. Det nasjonale strategiarbeidet innen psykisk helsearbeid er et ledd i Opptrappingsplanen for psykisk helse (St. meld. 25). I juni 2004 ble det besluttet å følge opp tre satsingsområder innen psykisk helsevern på nasjonalt nivå med registrering over et halvt år ved alle de regionale helseforetakene på følgende områder: Etablere individuell plan (IP) for flere pasienter, redusere epikrisetid og redusere ventetid for barn og unge. I tillegg ønsker Helse Øst RHF måling i eget helseforetak av andelen pasienter med hoveddiagnose innen psykisk helsevern for voksne, og innen psykisk helsevern for barn og unge. SINTEF Helse har samlet inn og rapportert kvalitetsindikatorene til Helse Øst RHF. Dette er en første delrapport. Hovedrapporten vil bli levert i desember i 2005. Status for kvalitetsindikatorer samlet inn i siste del av 2004 er at:av pasienter i psykisk helsevern for voksne ar 26 prosent en individuell plani psykisk helsevern for barn og unge får 66 prosent av pasientene skrevet en epikrise innen en uke etter avslutning av behandling andel pasienter med hoveddiagnose i psykisk helsevern for henholdsvis voksne og barn og unge i Helse Øst RHF er 75 og 56 prosent.nb_NO
dc.language.isomisnb_NO
dc.publisherSINTEFnb_NO
dc.relation.ispartofSINTEF Rapport
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Rapport;A2419
dc.titleRapportering av kvalitetsindikatorer for psykisk helsevern. Delrapport I - status per desember 2004nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber42nb_NO
dc.source.issueSTF78 A054507nb_NO
dc.identifier.cristin1268667
cristin.unitcode7401,60,25,0
cristin.unitnameHelse
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record