Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGrimaldo, Eduardo
dc.contributor.authorSistiaga, Manu Berrondo
dc.date.accessioned2018-01-25T19:16:20Z
dc.date.available2018-01-25T19:16:20Z
dc.date.created2018-01-25T14:44:17Z
dc.date.issued2011-01-20
dc.identifier.isbn978-82-14-05112-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2479728
dc.description.abstractFra 28. oktober til 08. november 2010 ble det gjennomført et tokt med tråleren "Atlantic Star" på torskefeltene rundt Hopendjupet (66-67° Nord, 14-19° øst). Målet med toktet var å estimere seleksjonsegenskapene og håndteringsegenskapene til to seleksjonsinnretninger laget av fleksible nett paneler: en 135 mm sekk med 130 mm Exit Windows og en 135 mm T90 sekk. ved fiske etter torsk med flytetrål. En to-belg Egersund 720 Hex-mesh flytetrål ble brukt under toktet til å fiske etter pelagisk torsk. Både "dekknett" og "paired-gear" metoden ble bruk for å estimere seleksjonsegenskapcne til sekkene. Resultatene viser at både T90-sekken og sekken med Exit Windows ga en effektiv størrelsesseleksjon selv ved høy fangstrate (opp til ca 11 tonn fisk per time). Begge sekkene ga ganske stabil seleksjon uansett fangststørrelse (variasjon fra 1.6 til 17.6 tonn), og begge systemene fanget i gjcnnomsnitt mindre enn 2 % av undermåls fisk i områder der det i utgangspunktet var opp til 32 % undermåls fisk.nb_NO
dc.description.sponsorshipFHFnb_NO
dc.language.isomisnb_NO
dc.publisherSINTEF Fiskeri og havbruknb_NO
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A103073
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectFlskerinb_NO
dc.subjectRedskapsteknologinb_NO
dc.subjectTrålnb_NO
dc.subjectFtytetrålnb_NO
dc.subjectSeleksjonnb_NO
dc.subjectTorsknb_NO
dc.subjectExit Windowsnb_NO
dc.subjectT90 sekknb_NO
dc.titleUtvikling av et seleksjonssystem til flytetrålfiske etter kvitfisk Rapport fra tokt med tråleren "Atlantic Star" (28.oktober - 08. november 2010)nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderSINTEF Oceannb_NO
dc.source.pagenumber28nb_NO
dc.identifier.cristin1551943
cristin.unitcode7566,2,0,0
cristin.unitnameFiskeriteknologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal