Show simple item record

dc.contributor.authorSkjermo, Jorunn
dc.contributor.authorForbord, Silje
dc.contributor.authorSteinhovden, Kristine
dc.contributor.authorHandå, Aleksander
dc.date.accessioned2017-09-23T08:47:03Z
dc.date.available2017-09-23T08:47:03Z
dc.date.created2017-09-22T12:21:49Z
dc.date.issued2014-09-25
dc.identifier.isbn978-82-14-05768-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2456391
dc.description.abstractButare Alaria esculenta er en av de store tareartene som vokser langs Trøndelagskysten og som er attraktiv å begynne å dyrke med tanke på anvendelse til flere ulike produkter. Den vokser raskt, produserer mye biomasse og har et høyt proteininnhold som gjør den interessant for bruk i mat og for. Flere bedrifter i Trøndelag er nå interessert i at det startes opp dyrking av butare, men foreløpig har de ikke den kompetansen og den infrastrukturen som trengs for a gjøre det selv. I dette VRl-prosjektet har forskere fra SINTEF samarbeidet med trønderske bedrifter om å etablere gametofyttkulturer ("startkulturer") av trøndersk butare, noe som er en forutsetning for industriell dyrking i denne regionen. Bedriftene har deltatt gjennom å skaffe stamplanter og ved å delta på et kurs om dyrking av butare og sukkertare generelt og kimplanteproduksjon spesielt. Kurset ble holdt på Norsk senter for tang- og tareteknologi (NSTTT) og hadde både en teoretisk og en praktisk del. Prosjektet har også hatt formidling som ett mål og arrangerte derfor et temamøte om taredyrking for et bredt publikum i Trondheim.nb_NO
dc.description.sponsorshipVRI Trøndelagnb_NO
dc.language.isomisnb_NO
dc.publisherSINTEF Fiskeri og havbruknb_NO
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Fiskeri og havbruk;A26345
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectTarenb_NO
dc.subjectTaredyrkingnb_NO
dc.subjectButarenb_NO
dc.subjectWakamenb_NO
dc.subjectSukkertarenb_NO
dc.subjectKimplanternb_NO
dc.subjectAkvakulturnb_NO
dc.subjectBioøkonominb_NO
dc.titleTilrettelegging for dyrking av butare i Trøndelag.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderSINTEF Oceannb_NO
dc.source.pagenumber4nb_NO
dc.identifier.cristin1496944
cristin.unitcode7566,4,0,0
cristin.unitnameMarin Ressursteknologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal