Show simple item record

dc.contributor.authorEilertsen, Aleksander
dc.contributor.authorAursand, Ida Grong
dc.contributor.authorMathiassen, John Reidar Bartle
dc.contributor.authorØye, Elling Ruud
dc.date.accessioned2017-07-05T17:00:44Z
dc.date.available2017-07-05T17:00:44Z
dc.date.created2017-07-05T08:59:19Z
dc.date.issued2016-04-14
dc.identifier.isbn978-82-14-06023-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2447980
dc.description.abstractPrissetting (kr/kg) av pelagisk fisk er i stor grad basert på individvekt og fastsatte vektklasser. Det er derfor av stor betydning å ha et godt estimat på vektfordelingen av fisken i hele verdikjeden. Det gjelder fra fangst til produkt og fra ombord på fartøy til foredling på mottaksanlegg. Situasjonen i dag er at individbasert veiing ombord gjøres manuelt ved stikkprøver. Dette er arbeidskrevende og statistisk unøyaktig. Derfor ønskes det en automatisert og mer nøyaktig måte å estimere vektfordelingen til fangsten. Prosjektet har vurdert ulike konsepter for automatisk veiing av pelagisk fisk ombord, og har kommet frem til en prototyp på et helhetlig konsept som er testet på land. Konseptet er konstruert med følgende delkonsepter; kar med fisk, stigebånd med medbringe re for singulering av fisk i grupper på en til tre fisk per medbringer, transportør, 30 maskinsyn for volumberegning av fisk i grupper og fysisk vekt for å veie hver gruppe. Programvaren gjør en volumproporsjonal fordeling av den faktiske vekten på hver enkelt fisk i en gruppe, og oppdaterer kontinuerlig et estimat av vektfordelingen til fisken. Konseptet som ble utviklet og testet i prosjektet er et mulig utgangspunkt for et innovasjonsprosjekt i Fase 2, og flere konkrete forbedringsmuligheter er identifisert for prototypen som ble utviklet i prosjektet.nb_NO
dc.description.sponsorshipFHFnb_NO
dc.language.isomisnb_NO
dc.publisherSINTEF Fiskeri og Havbruknb_NO
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Fiskeri og Havbruk reports;A27568
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectAutomatiseringnb_NO
dc.subjectMaskinsynnb_NO
dc.subjectMakrellnb_NO
dc.subjectSildnb_NO
dc.subjectVektprøvenb_NO
dc.subjectRingnotnb_NO
dc.titleAutomatisk veiing av pelagisk fisk ombord Fase 1 - Sluttrapportnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderSINTEF Oceannb_NO
dc.source.pagenumber23nb_NO
dc.identifier.cristin1480893
cristin.unitcode7566,5,0,0
cristin.unitnameProsessteknologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal