Show simple item record

dc.contributor.authorFlyen, Cecilie
dc.contributor.authorAlmås, Anders-Johan
dc.contributor.authorHygen, Hans Olav
dc.contributor.authorSartori, Igor
dc.date.accessioned2017-03-23T16:23:46Z
dc.date.available2017-03-23T16:23:46Z
dc.date.created2017-03-23T12:31:53Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2435234
dc.description.abstractDenne rapporten presenterer en overordnet klima- og sårbarhetsanalyse for Norge, utført etter oppgrag fra Statens bygningstekniske etat som grunnlag for Klimatilpasningsutvalget og deres arbeid med en ny Norsk Offentlig Utredning (NOU) om klimatilpasning. Hovedtrenden for klimaendringene fram mot år 2100 er et varmere, våtere og villere klima. Dette vil kunne få dramatiske konsekvenser for bygningsmassen dersom det ikke gjennomføres grundigere sårbarhetsanalyser og iverksettes tiltak for å møte utfordringene. I denne rapporten har vi gjennomført en overordnet vurdering av konsekvenser av klimaendringer (gitt et klimascenario for perioden 2071-2100) og anbefalte tiltak for å redusere mulige konsekvenser for følgende parametere; Råteskader, årsmiddeltemperatur, graddagstall, snølast, våt vinternedbør, sesongnedbør, vind, slagregn, frostskader, frostmengder, permafrost, flom og havnivåstigning. Risiko for råteskader er brukt som case for å vise hvilke data som er mulig å hente ut for de ulike parameterne. Her finnes relativt gode tall på fylkesnivå. For de andre parameterne har vi funnet landsdekkende tall koblet mot enkelte fylker. Når det gjelder skred, flom og havnivåstigning har vi benyttet nøkkeltall fra andre kilder og i tillegg gitt anbefalinger for tiltak og videre utredninger.nb_NO
dc.description.sponsorshipOppdragsgiver er Statens bygningstekniske etatnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSINTEF Byggforsknb_NO
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Rapport (SINTEF Byggforsk);
dc.subjectFlomnb_NO
dc.subjectFloodnb_NO
dc.subjectNedbørnb_NO
dc.subjectPrecipitationnb_NO
dc.subjectKlimatilpasningnb_NO
dc.subjectClimate change adaptationnb_NO
dc.subjectKlimanb_NO
dc.subjectClimatenb_NO
dc.subjectSårbarhetnb_NO
dc.subjectGAB-registernb_NO
dc.subjectHavnivåstigningnb_NO
dc.titleKlima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge: Utredning som grunnlag for NOU om klimatilpassingnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersion
dc.subject.nsiVDP::Bygningsfag: 530nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Building technology: 530nb_NO
dc.source.pagenumber64nb_NO
dc.identifier.cristin1460639
dc.description.localcode3B0325nb_NO
cristin.unitcode7401,30,20,0
cristin.unitnameBygninger og installasjoner
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record